جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی جنگل کاری های گز شاهی (Tamarix aphylla) در جنوب استان فارس: مورد مطالعه شهرستان های لامرد و مهر

پايان­ نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي جنگلداری

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

گونه­ی گزشاهی(aphillaTamarix) از جمله گونه­های مقاوم به شرایط نامساعد اقلیمی و خاک بوده و بدلیل رشد مناسب در این شرایط، جنگل­کاری­های وسیعی از آن در مناطق مختلف بیابانی کشور جهت  استفاده­های سنتی و صنعتی از گذشته­های دور انجام شده است. پژوهش حاضر با توجه به ساختار معیشت پایدار به بررسی اثرات اقتصادی – اجتماعی جنگل­کاری­های گز شاهی در مناطق روستایی مهر و لامرد پرداخته است. در انجام اين پژوهش از روش کمّي از نوع پيمايش و از روش‌هاي کيفي سُوات و ارزيابي مشارکتي روستايي استفاده شد. جامعه‌ي مورد نظر اين پژوهش، سرپرستان خانوارهای چهار روستای دارای مزرعه گز در منطقه‌ي مورد مطالعه بودند که بر اساس جدول نمونه‌گيري پاتن    نمونه­هایی به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقيق تعيين و با روش تقسیم به نسبت، سهم هر يک از روستاها در نمونه برای خانوار­های دارا / بدون مزرعه گز مشخص گرديد. فزون بر آن، سرپرستان خانوار­های دارای مزرعه گز با استفاده از تکنيک‌هاي ارزيابي مشارکتي روستايي پيرامون نقش   جنگل­کاری گز در معیشت آن­ها و مهمترین تهدید­های پیشروی گزکاران در توسعه گزکاری­ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و نتیجه در پرسش‌نامه‌اي حاوي سئوالات باز و بسته که روائي آن تأييد و پايايي آن نيز آزمون شده بود ثبت گردید. همچنین کارشناسان اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مهر و لامرد و اداره کل منابع طبیعی استان فارس که داراي اطلاعات غني پيرامون موضوع بودند با استفاده از یک پرسشنامه با سوالات باز مورد مصاحبه قرار گرفتند. يافته‌هاي حاصل از تحقیق در زمینه گزکاری از ديدگاه روستاييان نشان داد که هر چهار روستا در هدف اولشان که همان تهیه الوار است با هم مشترک می­باشند. بررسی­ها در زمینه تهدیدهای پیشروی توسعه گزکاری­ها نتایج نشان داد که به ترتیب نبود بازار فروش مناسب، ارزانی این محصول نسبت به سایر محصولات زراعی و باغی و کمبود حمایت­های دولتی از مهمترین تهدیدهای گزکاری در منطقه به شمار می­آیند. تحليل مدل رگرسيوني نشان داد که از ميان ويژگي‌هاي مورد مطالعه، شغل کارگری، عضویت در تعاونی روستایی، مقدار هیزم مصرفی، تعداد واحد دامی و تعداد وسایل منزل از پیش بینی کننده­ها­ی داشتن/نداشتن مزرعه گز در منطقه مهر و لامرد محسوب می­گردند. در پایان با استفاده از يافته‌هاي حاصل از این پژوهش توصیه­هایی برای توسعه‌ي گزکاری در منطقه موارد مطالعه ارائه گردید.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه