جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثر کود پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سبزی تربچه و تره شاهی و مقایسه اقتصادی آنها

پایان نامه کارشناسی ارشد « M.Sc.» رشته : زراعت

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو سبزی تربچه و تره شاهی و مقایسه عملکرد آنها در منطقه گچساران،آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سال زراعی 92-1391 به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل سولفات پتاسیم در 4 سطح ( 0، 150، 300 و 450 کیلوگرم در سولفات پتاسیم)، و دو گونه سبزی، تربچه و تره شاهی جمعا 8 تیمار، در 3 تکرار. در این بررسی سطوح مختلف سولفات پتاسیم قبل از کاشت به کرت ها اضافه گردید . شاخص هایی که اندازه گیری شدند: عبارتند از ارتفاع اندام هوایی، طول ریشه، وزن اندام های تر هوایی ، قطر غده، وزن خشک اندام هوایی ، تعداد برگ ،میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد بیشترین اثر افزایشی سولفات پتاسیم بر روی ارتفاع بوته در هر دو سبزی در تیمار K450 (مصرف 450 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین اثر افزایش سولفات پتاسیم بر قطر غده در گیاه تربچه در تیمار K450 (مصرف 450 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین اثر افزایشی سولفات پتاسیم بر میزان فسفر برگ در هر دو سبزی تربچه و تره شاهی در تیمار K450 (مصرف 450 کیلوگرم در هکتار) و کمترین اثر افزایش سولفات پتاسیم بر میزان فسفر برگ در هر دو سبزی در تیمار K0 (عدم مصرف سولفات پتاسیم) بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله می توان تیمار را برای بالاترین عملکرد توصیه نمود.

 

واژه های کلیدی : پتاسیم، تربچه، عملکرد،تره شاهی، گچساران

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه