جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه خودناتوان‌ سازی تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده با نقش واسطه‌ای باورهای هوشی

پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 83.93k )

توضیحات

بررسی رابطه خودناتوان‌سازی تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده با نقش واسطه‌ای باورهای هوشی

چکيده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودناتوان‌سازی تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده (جهت‌گیری گفت و شنود و جهت‌گیری هنموایی) با نقش واسطه‌ای باورهای هوشی در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر شیراز بود. برای این منظور، 400 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، از نواحی 4 گانه شهر شیراز به صورت تصادفی انتخاب و مقیاس تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده، مقیاس خودناتوان‌سازی و خرده مقیاس باورهای هوشی را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از مراحل بارون و کنی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد جهت‌گیری گفت و شنود رابطه منفی و معنادار و جهت‌گیری همنوایی رابطه مثبت و معناداری با خودناتوان‌سازی دارند. همچنین باورهای هوشی نقش واسطه‌ای در ارتباط بین الگوهای ارتباطی خانواده و خودناتوان‌سازی ایفا می‌کنند، بدین صورت که بعد باور هوشی ذاتی، در ارتباط بین جهت‌گیری گفت و شنود و خودناتوان‌سازی و همچنین بعد باور هوشی افزایشی در رابطه بین جهت‌گیری همنوایی و خودناتوان‌سازی نقش واسطه‌ای دارد.    

 

واژگان کليدي: خودناتوان‌سازی،الگوهای ارتباطی خانواده، باورهای هوشی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه