جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

انسان در تفکر هگل (مقدمه ای بر فهم فلسفه ورزی او)

پایان نامه ی برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی فلسفه

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 12.23k )

توضیحات

بخشی از پیشگفتار:

- فلسفه فاقدِ امتیازی است که ديگر علوم از آن بهره دارند؛ موضوع هاي علوم بی واسطه از تمثّل گرفته مي شود، نیز علوم مي توانند روش شناخت را-درابتدای علم و بسطِ آن-بسانِ امری مقبول در نظر آورند و پیشفرض بگیرند. موضوعِ فلسفه درابتدا با دين مشترک است. موضوعِ هر دو، حقيقت است، حقيقتِ اعلا، یعني؛ خدا حقيقت، و يگانه حقيقت است. مضاف آن که فلسفه و دین، دلمشغولِ قلمروي محدود هستند؛ قلمروِ طبيعت و روحِ انسان، نسبت آن دو با يکديگر و با خدا به عنوان نسبتِ آن ها با حقيقتاست، از این رو فلسفه مي تواند مسبوق به نوعي آشنايي با موضوع هاي خود باشد، و در واقع بايد مسبوق باشد، زیرا در هر حال یک دلبستگی [به موضوع است که] آشنایی را طلب مي کند. و از آن جهت که آگاهي، به لحاظِزمانی، تمثّلاتِ موضوع ها را قبل از مفاهیمِ آن ها تولید مي کند؛ تنها با گذر ازطریقِ تمثّل و با مقلوب نمودنِ خویش با آن، روح انديشنده بسوی شناخت انديشه ورانه و درک پيش مي رود. اما بی درنگ پی می بریم که نگرش انديشه ورانه مستلزمِ این خواست است که ضرورت محتوای خود را نشان دهد؛ هم هستي راستین و هم تعيّنِ موضوع هاي خودرا تثبیت کند. َدرنتیجه، آشنايي با موضوع ها-که در بالا به آن اشاره رفت-کفایت نمی کند، تضمینِ اعتبارِ پيش فرض ها و اطمينان ها، مجاز نیست. آغاز کردن، دشوار و همهنگام همراه است با اینکه یک آغاز چونان پدیدة بی واسطه، پیشفرضی در کار می آورد و یا در واقع، خودِ آن یک چنین چیزی است.( بند اوّل)

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه