جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

جنگ نرم و ابعاد آن در قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 29.08k )

توضیحات

چکیده

جنگ نرم بهترین شیوه مبارزه دشمنان علیه مسلمانان می باشد که در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته و هدف آن تضعیف ثبات ملی و امنیت اجتماعی و فرهنگی است و دوره آن نیز بلند مدت است. دراین نوع تهدید کشور بدون خونریزی وطی پروسه زمانی آرام و بدون نیاز به نیروهای مسلح وبا استفاده از استحاله فرهنگی شکست میخورد. قرآن کریم ابتدا ابلیس را رهبر جنگ نرم معرفی میکند و سپس کفار و مشرکین و منافقین را در درجه های بعدی قرار میدهد. برای مقابله با جنگ نرم نیاز به شناخت و آگاهی از ابزارهای دشمن و شیوه های مبارزه آنان است که در این رساله به آن پرداخته می شود.دستاوردهای این رساله شناخت جنگ نرم و راه های مقابله با آن است که بانگاهی نو از طریق آیات و روایات به آن می پردازد، در این تحقیق ابتدا با جمع آوری آیات قرآن در زمینه جنگ نرم و دسته بندی آنها درفصل های مختلف پرداخته سپس به دنبال نتیجه گیری از این آیات در زمینه جنگ نرم بوده ایم.

 

کلید واژه: جنگ نرم، رهبران جنگ نرم، جبهه حق و باطل،نفاق،عملیات روانی.

فهرست مطالب

مقدمه...........................................................................................................................1

چکیده......................................................................................................................... 2                                                                                                                                                                                                                                                        

فصل اول: کلیات    

الف. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….4

ب.اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

پ. سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

ج.تعریف مفاهیم…………..………………………………………………………………………………………………..6

ح. روش تجزیه و تحلیل و استدلال…………………………………………………………………………………………6

د.روش گردآوري اطلاعات7……………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم: معنا و مفهوم جنگ نرم ..................................................................9

الف. معنا ومفهوم جنگ نرمنرم..............................................................................................9

ب. تعریف جنگ نرم...........................................................................................................9

پ. اهداف جنگ نرم.........................................................................................................10

ویژگی های جنگ نرم........................................................................................................11

ج. جنگ نرم از دیدگاه قرآن.................................................................................................11

ح.جنگ نرم در حدیث.........................................................................................................12

د. رهبران جنگ نرم در قرآن................................................................................................14

و. تاریخچه جنگ روانی در قرآن.............................................................................................16

ه. تاریخچه جنگ نرم در اسلام................................................................................................17

ن. برخی مصادیق جنگ نرم در قرآن.........................................................................................18

 

 

 

 

 

فصل سوم: شگردهای جبهه ی باطل در جنگ نرم علیه انبیا

شگردهای جبهه ی باطل در جنگ نرم علیه انبیا

1. گمراه نامیدن انبیا....................................................................................................23

2. تمسخر و قداست شکنی انبیا.......................................................................................25

3. ایجاد رعب و وحشت...............................................................................................26

4. شایعه پراکنی علیه انبیا.............................................................................................27

5. تضعیف رهبری انبیا با تهمت.........................................................................................28

6. تهمت جنون...........................................................................................................29

7. تهمت ساحری........................................................................................................29

8. تهمت دروغگویی....................................................................................................30

9. توطئه علیه رهبری انبیا...............................................................................................31

10. تهدید رهبری انبیا...................................................................................................32

11. جوسازی و اتهام.....................................................................................................33

12. سانسور اخبار علیه انبیا.............................................................................................34

13. قدرت طلب خواندن انبیا الهی....................................................................................35

14. معجزه خواهی غیر منطقی از انبیا................................................................................36

 

فصل چهارم: شگردهای منافقین در جنگ نرم علیه رهبران حق

الف. منافقین در تاریخ انبیا.........................................................................................38

ب. شگردهای منافقین در جنگ نرم

1. ایجاد فتنه و نافرمانی از رهبر حق..............................................................................38

2. سند سازی جعلی.................................................................................................39

3. دو زبانی و هجو شخصیت ولی زمان............................................................................39

4. دوگانگی در رفتار و عمل..........................................................................................41

5. ایجاد شک های تفرقه آمیز.......................................................................................41

6. خبرگیری و خبرسازی.............................................................................................42

7. مصادره شعارهای دینی در مسیر باطل...........................................................................42

8. منت گذاری و سهم خواهی.....................................................................................42

9. عادی سازی شخصیت پیامبر....................................................................................43

10. اوج نفاق با شعار اصلاحات....................................................................................43

11. تخریب شریعت.................................................................................................44

پ. تکنیک های دشمن در جنگ نرم در کلام امیرالمومنین (ع)45………………………………………

 

فصل پنجم. شیوه های فرهنگی دشمن در جنگ نرم

شیوه های فرهنگی دشمن در جنگ نرم

الف دین زدایی.....................................................................................................55

1. تردید در مقدسات...............................................................................................56

2. تشکیک در تشریع................................................................................................57

3. شریعت سازی...................................................................................................58

4. تحریف دین......................................................................................................61

5. تبلیغات کاذب...................................................................................................62

6. فرهنگ سازی و مسخ ارزش های دینی........................................................................63

ب. اشاعه فساد و فحشا.............................................................................................64

1. رواج تجمل و خوشگذرانی......................................................................................65

2. رواج فساد جنسی..............................................................................................65

خاتمه................................................................................................................66

 

فصل ششم: راهکارهای مقابله با جنگ نرم از منظر قرآن

الف. دشمن شناسی.....................................................................................................68

اقدامات دشمن در برابر رهبری الهی..................................................................................71

  1. دام تطمیع....................................................................................................71
  2. عدم سکوت در برابر قداست شکنی به رهبر الهی.........................................................72
  3. مقابله با شخصیت سازی در برابر رهبران الهی.............................................................72
  4. خنثی سازی تهدید بر ضد رهبری.......................................................................73

ب. دفاع از دین و مذهب............................................................................................73

1. احترام به مقدسات و شعائر مذهبی..............................................................................74

2. پاسخگویی به تبلیغات و جوسازی جریان باطل.................................................................75

3. شبهه ناکارامد بودن دین.........................................................................................75

4. برخورد با شریعت سازی انحرافی در برابر دین حق............................................................76

5. واکنش در رابر تمسخرکنندگان..................................................................................77

ج . شفاف سازی جبهه حق و باطل..................................................................................78

  1. مذمت روحیه اشرافی گری...............................................................................79
  2. دفاع از امت و پیروان دین.................................................................................80

د. مبارزه با اشاعه فساد و فحشا......................................................................................80

1. پرده برداری از چهره نفاق.........................................................................................81

2. کشف و افشای پایگاه های جاسوسی..............................................................................81

و. مجهز شدن به علم و تکنولوژی...................................................................................83

1. تاکید بر اهمیت علم و دانش در روایات..........................................................................83

2. مواظبت و حمایت از نخبگان.....................................................................................84

ه. مقابله با فرمانده پنهان جنگ نرم................................................................................85

1. ایجاد دژ مستحکم..................................................................................................85

2. کنترل ابواب جان..................................................................................................86

3. محاسبه و ارزیابی................................................................................................86

ی. واکنش مناسب در برابر وسوسه ها..............................................................................87

1. استعاذه، استغفار..................................................................................................87

2. پایداری برخورد خصم و انهدام.................................................................................87

3. فراموش نکردن نام و یاد خدا...................................................................................88

4. توکل به خدای متعال............................................................................................88

5. اعتماد به روشنی راه و پیروزی حق بر باطل....................................................................88

6. افزایش الفت و دوستی.............................................................................................89

ن. راه های خروج از جنگ نرم در کلام امیرالمومنین (ع)..........................................................90

خاتمه....................................................................................................................91

پیوست.........................................................................................................

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه