جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر آموزش مهارتهای مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زنان زندانی استان قم

پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ي راهنمايي و مشاوره

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد دینی بر کاهش افسردگی زنان زندانی در زندان مرکزی استان قم انجام شده است. در این پژوهش برای سنجش میزان افسردگی زنان زندانی از پرسش نامه 21 سوالی بک استفاده شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا با کمک مسئولین و کارکنان زندان افرادی که در آزمون بک نمره‌ی 18 به بالا کسب نمودند وارد گروه نمونه شدند، که از بین آن‌ها به صورت تصادفی 22 نفر به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و در طول دو ماه دوره جلسات آموزشی مهارت‌های مقابله ای با رویکرد دینی شامل مهارت‌های مهارت توکل وسلامت روان؛ مهارت ذکر خداوند و سلامت روان؛ مهارت صبر وسلامت روان؛ مهارت دعا مناجات و سلامت روان؛ مهارت اعتراف و توبه؛ سلامت روان و مهارت نماز وسلامت روان؛ مهارت امیدواری به خداوند و سلامت روان به گروه آزمایش ارایه شد در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند.

پس از سپری شدن یک هفته از دوره آموزش مجدداً پرسش نامه افسردگی بک در بین دو گروه اجرا شد. پس از جمع آوری در مرحله بعد داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص‌های توصیفی و روش تحلیل کواریانس یافته‌های پژوهش تحزیه و تحلیل گردید. بر طبق یافته‌های پژوهش آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد دینی میزان افسردگی افراد گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل به طور معناداری (P<0/01) کاهش داده است. هم‌چنین بر اساس رتبه‌بندی سوالات ‌پیش‌آزمون افسردگی در گروه نمونه می‌توان بیان نمود موارد عدم تمایل جنسی، عدم علاقه به دیگران، احساس شکست، عدم موفقیت در فعالیت‌ها، کاهش اشتها و فقدان توانایی تصمیم‌گیری در افسردگی زنان زندانی بیش‌تر نمود دارد.

 

واژگان کلیدی: مهارت های مقابله ای، رویکرد دینی، افسردگی، زنان زندانی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه