جدید بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانک تجارت شهر اصفهان مشاهده عکس بزرگتر

بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانک تجارت شهر اصفهان

بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانک تجارت شهر اصفهان

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 20.81k )

توضیحات

چکيده

در صنعت بانکداري در مقايسه با ساير صنايع خدماتي، ايجاد خدماتي با کيفيت بالا رضايت مشتري را افزايش داده و منجر به سودآوري بيشتر مي گردد. خدمات با کيفيت، زيان ناشي از مشتري را کاهش، وفاداري او را افزايش، فرصتهاي فروش و تبليغات کلامي مثبت را افزايش داده که همه ي اين امور تصورات مشتريان از شرکت را بهبود مي بخشد. امروزه بسياري از صنايع توجه زيادي به کيفيت خدمات و تامين رضايت مشتريانشان دارند. هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان حقيقي شعب بانک تجارت شهر اصفهان بوده است. پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي است که جهت تعيين عوامل موثر بر رضايت مشتريان در بخش بانکداري در شهر اصفهان انجام گرفته است. کليه ي مشتريان حقيقي بانک تجارت در شهر اصفهان جامعه آماري اين پژوهش را تشکيل داده اند که از ميان آنان 120 نفر به طور تصادفي براي نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است که جهت اطمينان از مناسب بودن اين ابزار پايايي آن محاسبه گرديد که ضريب آلفاي کرونباخ برابر 92/. بدست آمد که ضريب معتبر و قابل قبولي است و براي تحليل فرضيه ها از آمار استنباطي نظير رگرسيون چندگانه بهره گرفته شده است. يافته ها حاکي از آن است که ويژگي فيزيکي خدمات، الزامات فني و رسيدگي به شکايات مشتريان بر رضايت آنان بي تاثير است و تنها غني سازي خدمات و سهولت دريافت مي تواند رضايت مشتريان را افزايش دهد.

 

کليد واژه ها: خدمات بانکي، کيفيت خدمات، رفتار شکايت آمير مصرف کننده، ارزش براي مشتري، رضايت مشتري

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه