جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

سياست جنايي ايران در قبال برخورد با فعاليتهاي غير مجاز سمعي و بصري

پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته ی حقوق

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

پديده جرم در تمام جوامع فعلي و گذشته کم و بيش وجود داشته و هيچ سرزميني خالي از جرم و هيچ اجتماعي بدون مجرم نبوده است به طوريکه برخي از دانشمندان علوم اجتماعي جرايم را از جمله واقعيتهاي زندگي اجتماعي ميدانند. اما دو عامل متغير زمان و مکان تأثير مهمي در زدودن وصف مجرمانه از افعال داشته و دارند.

از جمله جوامعي که متغيرهاي زماني و مکاني تأثير شگرفي در آن دارند جرايم مربوط به صورت و تصوير مي باشد. در مسائل مربوط به صوت و تصوير در آيات قرآن کريم و روايات وارده از اهل بيت (ع) بحثهاي فراوان شده است بطوريکه به جرأت مي توان گفت نقطه ي تاريکي نمانده مگر مورد کنکاش واقع شده اما اولاً در موضوع تصوير در آيات قرآن کريم و روايات در مورد پيکره سازي و مجسمه سازي و غيره بحث شده که با آنچه در مورد تصاوير مبتذل مستهجن در متون قانوني آمده است، تفاوت اساسي دارد و در مورد صوت مرز ميان صوت حرام و غير حرام غناء بودن يا نبودن صوت بيان گرديده است در اين خصوص نيز بين اهل سنت و تشيع اختلاف نظر وجود دارد چه اينکه اهل سنت بر غناء حرمت ذاتي قائل نيستند اما اکثر فقهاي شيعه بر حرمت ذاتي غناء فتوا داده اند.

جرايم مربوط به صوت و تصوير، بويژه در زمينه عفت و اخلاف عمومي، به عنوان يک عمل ناپسند اجتماعي و فرهنگي هميشه به نوعي مبتلا به تمام جوامع بوده است. در ايران نيز با توجه به صراحت قرآن کريم مبني بر حفظ عفت و اخلاق عمومي و وجود روايات فراوان در اين رابطه، سعي در جرم شناختن اين گونه اعمال گرديده است.

به همين دليل جرايم مربوط به صوت و تصوير و مسائل مرتبط به عفت و اخلاق عمومي از بدو قانونگذاري مورد توجه مقنن بوده به طوريکه در اولين قانون جزايي ماهوي ايران به نام قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن در سال 1352 در ماده 213 مکرر به اين موضوع اشاره و نسبت به آن جرم انگاري شده است. علي رغم اين که حفظ عفت و اخلاق عمومي در همه زمان ها به ويژه براي افراد مسلمان حائز اهميت بوده ولي به دلائل گوناگون برخي افراد از طرق مختلف اقدام به تخريب و خدشه دار نمودن اين نهاد مقدس مي نمايند. مهمترين و عمده ترين ابزاري که مستمسک فعاليت اين گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فيلم هاي مبتذل و مستهجن مي باشد. همچنين تهيه، تکثير و توزيع فيلم هاي مستهجن از طريق عنف و اکراه و يا تکثير فيلم هاي مربوط به روابط مشروع زناشويي، مي تواند از مصاديق افساد في الارض بوده و مرتکب به مجازات اعدام محکوم شود. با توجه به آمار رو به افزايش مسائل مربوط به تهيه و تکثير فيلم هاي خصوصي، تصاوير مبتذل و مستهجن که به روش هاي مختلف تهيه و در جامعه به ويژه در ميان جوانان توزيع مي شود، اين نتيجه حاصل مي شود که قانونگذار در عرصه قانونگذاري و جرم انگاري و نوع ضمانت اجراي کيفري، موفق نبوده و اين مقررات نتوانسته به عنوان يک ضمانت اجراي کيفري و يک عمل پيشگيرانه روز وقوع جرايم موصوف تأثير بسزايي داشته باشد.

کليد واژگان:

صوت، تصوير، مبتذل، مستهجن، غير مجاز

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه