جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد -بازده- و ارزش شرکت

 فروش پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

با توجه به رشد واحد های تجاری و تاسیس شرکت های سهامی و اینکه هر یک از سهامداران دارای علایق و انتظارات متفاوتی هستند، هدف نهائی و عامل مشترک بین همه آن ها، حداکثر ساختن ارزش سرمایه گذاری انجام شده در شرکت است. بررسی ارزش شرکت وقیمت سهام برای سرمایه گذاران، تحلیگران و محققان از اهمیت خاصی برخوردار است.(Anannd & Faseruk,2008) عوامل متعددی بر روی ارزش شرکت اثر گذارند و به تبع آن بر روی قیمت سهام و میزان ثروتی که نصیب سهامداران خواهد شد، تاثیر می گذارد. عواملی مانند کارایی عملیاتی، راهبردهای بلندمدت و وضعیت شرکت در بازار از این گونه عوامل هستند. طبق نظریه های نوین مالی بین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت هایی که دارای عملکرد مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود استفاده بهینه نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. لذا بسیاری از صاحبنظران معتقدند که ارزش و عملکرد باید در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. سنجش عملکرد را می توان از طریق سودآوری، میزان ایجاد نقدینگی و نرخ رشد تجاری بررسی نمود. (Venkateshvarlu & Tiwari,2005) از ميان روش های موجود برای تعيين ارزش شرکت، مقياس هاي ارزش افزوده اقتصادي و جريان هاي نقدی آزاد مقياس هاي اصلي اندازه گيري ارزش به شمار می روند که نارسـايي هاي سـاير مقيـاس هاي حسـابداري را نـدارند و تلاش مي نمايند بين منافع طبقه سهامدار و مديران همسويي ايجاد نمايند.(ایزدی نیا،1384) در سال 2005 نیز تحقیقی مشابه توسط تیواری و ونکاتیشوارلو در شرکت های هندی صورت گرفته است. آن ها به بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و معیارهای عملکرد سودآوری ، جریان های نقدی و نرخ رشد پرداخته اند و معتقدند که این معیارها می توانند ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران را نمایان سازند. سپس 164 شرکت را از منابع مختلف به صورت تصادفی انتخاب کرده و اطلاعات مالی آنها را بین سال 1997 تا 2002 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق آنها بیان می کند که ارتباط نسبتا قوی و مثبتی بین ارزش شرکت و این معیارهای عملکرد وجود دارد پس می توان از این معیارها به عنوان معیارهای عملکرد مناسبی برای ارزیابی اینکه آیا شرکت برای افزایش ثروت گام برداشته است یا خیر استفاده نمود. جامعه مورد بررسی در پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند و محدوده زمانی این جامعه بین سالهای 1380 لغایت1387 گزینه شده است. از بین شرکت هایی که تاریخ ترازنامه آنها 29 اسفند ماه ختم شده و در دوره زمانی تحت پژوهش از بورس خارج نشده و دارای وقفه معاملاتی نباشد و برای 7 سال متوالی دارای صورت های مالی باشند 158 شرکت انتخاب گردید و فرضیه اصلی که آیا بین ارزش شرکت و معیارهای عملکرد ارتباط وجود دارد بررسی شده است.در این پژوهش برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. همچنین برای یافتن پاسخی برای این سوال که چه ترکیبی از معیارهای عملکرد توانایی بیتری در توجیه تغییرات ارزش شرکت را دارا می باشند از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج آزمون نشان دهنده این است که بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکت ارتباط مستقیم وجود دارد یعنی شرکت هایی دارای ارزش بیشتری می باشند که دارای نسبت های مالی مناسب تری بوده و از این بابت عملکرد مطلوبی داشته باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ارزش شرکت و معیارهایی از قبیل بازده دارایی ها، جریان نقدی هر سهم، سود هر سهم، بازده فروش و رشد فروش ارتباط قوی تری وجود دارد لذا می توان گفت این معیارها دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری برای تصمیم گیری می باشند.

کلید واژه ها: معیارهای عملکرد(Performance Measureارزش شرکت (Firm Valueجریان های نقدی آزاد(Free Cash Flow)،ارزش افزوده اقتصادی(Economic Value Added)،رگرسیون گام به گام (Step by Step Regression)

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه