جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیک بانک پاسارگاد با رویکرد ترکیبی DEA/BSC

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها ، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند . بنابراین در شرایط متلاطم دنیای کنونی و با توجه به شرایط عدم اطمینان محیطی ، وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ایزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران ، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد .
شعب بانک پاسارگاد نیز محق و علاقه مند است که در راستای ضرورت فوق ، سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک شعب خود داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی شعب کارا و ناکارا ، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد شعب ناکارا وتقویت هرچه بیش تر شعب کارا تدوین نماید .
دراین پژوهش که تجربه ای از بکارگیری مدل تحقیقی BSC-DEA درارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک شعب بانک پاسارگاد استان تهران می باشد، سعی شده است که این سازمان را دررسیدن به هدف خود یاری نماید.
در ابتداي امر با استفاده از كارت امتیازي متوازن كه ابزار مناسبي جهت طراحي شاخص هاي
ارزیابي عملكرد مي باشد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مشتري، فرآیندهاي داخلي، رشد و یادگیري ومالي، شاخص هایي شناسایي شد و با استفاده از تكنیك DEA شركت ها مورد ارزیابي قرار گرفتند .سپس با توجه به لزوم حفظ تعادل و توازن بین شاخص هاي طراحي شده، از 2مدل تحلیل پوششي داده ها استفاده شد . نتایج نهایي كه بیانگر توانایي بالاي مدل ها در ارزیابي عملكرد بانکداری الکترونیک شعب بانک بود، نشان داد که 01 شعبه با استفاده از مدل پوششیBCC  و ورودی محورو 8 شعبه با استفاده مدل پوششی )ثانویه ( CCR و ورودی محورامتیاز کارائی 011 درصد را کسب کنند.سپس کارایی این شعب با توجه به وجود داده ها در شاخص های طراحی شده توسط مدل BSC ، با استفاده از تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری خواهد شد.

واژه هاي كلیدي:  ارزیابي عملكرد، كارایي، كارت امتیازي متوازن، تحلیل پوششي داده هاي متوازن

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه