جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

طراحی و تدوین استراتژی های مناسب برای محصولات موسیقایی ایرانی با رویکرد صادرات با استفاده از تکنیک SWOT

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت صنعتی-گرایش مالی)

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

از گذشته تاکنون برنامه‌ریزي استراتژیک همواره یکی از دغدغه‌هاي اصلی مدیران سازمانها بوده و هست.در قرن حاضرتغییرات پرشتاب محیطی، توسعه فن‌آوري‌ها، از میان رفتن مرزهاي سازمانی و دلایل بیشمار دیگري، اهمیت اتخاذ رویکردي استراتژیک براي سازمانها و صنایع را بیش از پیش هویدا ساخته است. در این پژوهش، به دنبال بررسی و تحلیل مسائل استراتژیک و الویت‌بندی استرتژی‌ها براي صنعت موسیقی سنتی ایران می‌باشیم. ابتدا با تبیین مراحل انجام پژوهش بر اساس گام‌هاي مدل مفهومی و .... بحث می‌شود. در ادامه با توجه به مدل SWOT و با توجه به نظر خبرگان اقدام به تعیین نقاط قوت ، نقاط ضعف ، تهدید‌ها و فرصت‌ها می‌شود و استراتژی‌های مرتبط با شرایط مختلف تعیین می‌گردد. در ادامه با توجه به اینکه تکنیک ANP وابستگی بین عوامل را در نظر می گرفت، تصمیم به استفاده از ترکیب مدل SWOT- ANP بر گرفته از مدل يوكسل و داگدويرن (2007) اقدام به الویت‌بندی استراتژیها می‌شود و استراتژی SO در الویت قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد رویکرد ما در برابر صادرات صنعت موسیقی سنتی ایران، تکیه بر نقاط قوت برای استفاده از فرصتهای محیطی باید در نظر گرفته شود. در انتها نیز پیشنهاد‌‌هایی از جمله معرفی و تبلیغ صنعت موسیقی ایرانی از طریق رسانه‌ها، شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی موسیقی، برگزاری تورهای آموزشی موسیقی در کشورهای هدف و ... پیشنهاد گردیده است. کلمات‌کلیدی: برنامه‌ریزي‌استراتژیک، صنعت موسیقی سنتی ایران،SWOT،ANP

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه