جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

گفتوگوی ادیان در چالش با هویت دینی با تاکید بر الهیات تطبیقی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 40.05k )

توضیحات

چکیده

چالشی که گه‌گاه میان گفت‌وگوی ادیان و هویّت دینی دیده می‌شود، مسئله‌ای نوظهور است که توجه بدان در آثار اخیر برخی از پژوهشگرانی که حوزه‌ی پژوهش خود را در ارتباط با گفت‌وگوی ادیان و یا مباحث هویّت تعریف کرده‌اند، به چشم می‌خورد. این موضوع، سرشتی چندتباری دارد و از این رو در عرصه‌های مختلفی از دانش‌های مرتبط مطرح شده است.پژوهش حاضر می‌کوشد تا رابطه‌ی میان گفت‌وگوی ادیان و هویّت دینی را در الهیات مسیحی بازنمایی کند. گفت‌وگوی ادیان، فرع پذیرش تکثّر دینی است و شاخه‌ای از الهیات مسیحی که به تأمّل پیرامون تکثّر دینی و رابطه‌ی مسیحیت و دیگر ادیان می‌پردازد، الهیات ناظر به ادیان است. از این رو حوزه‌ی پژوهش حاضر، الهیات ناظر به ادیان و گرایش نوظهور آن یعنی الهیات تطبیقی است. بر اساس یافته‌های این پژوهش نمی‌توان از رابطه‌ای تک ‌بعدی و قطعی میان گفت‌وگوی ادیان و هویّت دینی سخن گفت، بلکه برای تبیین این رابطه، باید به واکاوی و تحلیل شاخه‌های مختلف الهیات ناظر به ادیان روی آورد. هر یک از پارادایم‌های نجات شناختی الهیات ناظر به ادیان یعنی انحصار گرایی، شمول‌ گرایی، کثرت‌ گرایی و نیز گرایش نوظهور الهیات تطبیقی، الگویی متفاوت از رابطه‌ی میان «خود» و «دیگری» ارائه می‌دهد که در رابطه‌ی میان گفت‌وگوی ادیان و هویّت ‌دینی تأثیرگذار است و بسته به آنکه از کدام منظر الهیاتی به این مسئله نگریسته شود، چگونگی رابطه‌ی میان‌ آن‌ها متفاوت است.


کلمات کلیدی: گفت‌وگوی ادیان، هویت دینی، هویت و غیریت، الهیات ناظر به ادیان، الهیات تطبیقی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه