جدید فروش ویژه ! بررسی آثار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر بودجه دولت مشاهده عکس بزرگتر

بررسی آثار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر بودجه دولت

بررسی آثار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر بودجه دولت

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

مقدمه

يارانه‌ها از جمله ابزارهاي اقتصادي دولت ها است كه به واسطه آنها امكان دخالت در بازارها را فراهم آورده است. اين ابزار با تأثيرگذاري بر قيمتهاي نسبي در اقتصاد، مي‌تواند بر تخصيص منابع تأثير گذارد. لذا، جاي تعجب نيست كه يكي از بحثهاي معمول در خصوص يارانه‌ها، بحث پيرامون حجم يارانه‌ها، دوره و نحوه پرداخت آن باشد. در اقتصاد ايران، موضوع يارانه‌ها به بحث اول زمان حاضر مبدل شده است. از يك سو، تداوم پرداخت يارانه‌ها، به ويژه يارانه حامل‌هاي انرژي كه سهم قابل توجهي در هزينه‌هاي دولت دارد، زمينه ساز تشديد كسري بودجه و آثار تورمي ناشي از آن است و از سوي ديگر، حذف يكباره يارانه اين فرآورده‌ها توأم با شوك فشار هزينه در بخش عرضه و شتاب رشد سطح عمومي قيمت‌ها خواهد بود. با اين توصيف، اتخاذ روش‌هاي مناسب درجهت تأمين همزمان دو هدف، كاهش بار بودجه‌اي يارانه‌ها و تداوم حمايت از اقشار آسيب پذير، یا در یک بيان كلي از هر دو هدف به صورت «دستيابي به هدفمندي در نظام يارانه‌ها»، اولويت مهم سياست‌گذاري محسوب مي‌شود. در اين رابطه، تعيين نحوه تأثيرپذيري سطح عمومي قيمت‌ها از حذف يارانه‌ها به ويژه يارانه حامل‌هاي انرژي (كه تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر سطح عمومي قيمت‌ها محل مناقشه است) مي‌تواند به عنوان گام اول در جهت دستيابي به اهداف فوق محسوب شود.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه