جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی و گرایش دینی - مورد پژوهی : دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

پايان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) علوم ارتباطات

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

استفاده از شبکه‌هاي اجتماعی (مثل فیسبوک، توئیتر و ...) بیش از هر رسانه ای در میان کاربران رواج یافته است. این شبکه‌ها بخش عمده ای از زمان و انرژی کاربران را به خود اختصاص مي‌دهند بنابراین با توجه به اهمیتی که یافته اند در ابعاد مختلف مستلزم تحقیق و پژوهش هستند. در این پژوهش سعی شده موضوع دین که یکی از اساسی ترین و مهمترین شاخص‌هاي جوامع دینی مثل جامعه ایران است در ارتباط با شبکه‌هاي اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني كاربران عضو شبکه‌هاي اجتماعی را با استفاده از روش پيمايشي مورد مطالعه قرار داده است. اين پژوهش در دانشکده هنر‌هاي زیبا دانشگاه تهران و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بين 360 نفر از دانشجويان رشته¬ها و دوره¬های مختلف تحصيلی این دانشکده انجام گرفته است. تحليل يافته‌هاي اين مطالعه بیانگر این است که بیش از 80 درصد کاربران با هدف کسب اطلاعات علمی، تفریحی و سیاسی و فرهنگی از این شبکه‌ها استفاده مي‌کنند و بین استفاده از این شبکه‌ها و گرایش دینی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان پایبندی به اعتقادات دینی و تاثیرپذیری از شبکه‌هاي اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.نتیجه دیگر این پژوهش همچنین حاکی است بین میزان پایبندی به اعتقادات دینی و نشر ارزش‌هاي دینی در شبکه‌هاي اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.

كليد واژه‌ها: شبكه‌هاي اجتماعي،دین، نشر ارزش، گرایش ديني

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه