جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

کاربرد فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی تغییرات کاربری اراضی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و GIS، گرايش مطالعات آب و خاک

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده :

در طول زمان، الگوهاي پوشش زمين و به تبع آن كاربري اراضي دچار تغيير و دگرگوني اساسي مي شوند و عامل انساني مي تواند بيشترين نقش را در اين فرآيند ايفا نمايد. همواره، دانشمندان تلاش نموده اند تا عوامل مسبب تغييرات كاربري اراضي و تاثيرات محيطي مربوطه را شناسايي نمايند. در دهه هاي گذشته به همين منظور، محققان مشاهدات مختلف و جمع آوري شده از طريق عمليات ميداني و همينطور عكس هاي هوايي را جهت كشف تغييرات كاربري اراضي ناشي از تحميل فرآيندهاي طبيعي و انساني مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. اما، امروزه، بر پايه پيشرفت هاي تكنولوژيكي حاصله در قلمرو سنجش از راه دور، مي توان تصاوير ماهواره اي را به منظور بررسي دقيق تر تغييرات محيطي بهنگام پردازش و نتايج نهايي را بطور مصور مدل سازي نمود. هدف اصلي تحقيق جاري پايش تغييرات كاربري اراضي شهرستان بناب در سال هاي 1985-2006-2013 مي باشد. بر اين اساس، براي كشف تغييرات حادث شده در محدوده مورد مطالعه، تصاوير سنجنده TM و ETM + ماهواره لندست مربوط به سالهاي 1985-2006-2013 مورد پردازش قرار گرفت. در همين راستا، بعد از اعمال تصحيحات اتمسفري و هندسي، عمليات بارزسازي تصاوير اجرا و با بهره گيري از روش های طبقه بندي نظارت شده الگوريتم ها اعمال شد و از اين طريق نقشه هاي موضوعي كاربري اراضي شهرستان بناب طراحي گرديد.

با مقایسه روشهای طبقه بندی روش سیستم بردار پشتیبان از دقت کلی و ضریب کاپا بالایی برخورداراست. نتایج این تحقیق عملکرد مناسب سیستم بردار پشتیبان را تایید کرده و تجزیه تحلیلهای ارائه شده در مورد تغییرات کاربری منطقه می تواند مدیریت در راستای توسعه پایدار منطقه را تسهیل نماید.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه