جدید فروش ویژه ! No picture مشاهده عکس بزرگتر

تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی کارخانه های قند بر مناطق روستایی(مطالعه موردی:کارخانه قند فریمان)

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 94.27k )

تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی کارخانه های قند بر مناطق روستایی

توضیحات

چكيده رساله/پايان نامه:

کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه برای تقویت ساختاری خود نیاز به توسعه صنایع کارخانه‌ای مرتبط با روستا دارد، زیرا که این دسته از صنایع در توسعه و رشد مناطق روستایی و تعادل بین شهر و روستا از اهمیت زیادی برخوردارند از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی کارخانه­های قند بر مناطق روستایی است .این تحقیق از نظر هدف، کاربردی که بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه­ای انجام شده است. روش جمع­آوری اطلاعات و داده­های لازم به دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه ، کارگران روستایی کارخانه قند فریمان و سرپرست خانوارهای سایر شاغلین روستایی دهستان فریمان است. برای تعیین حجم نمونه گروه اول، با استفاده از فرمولno، از مجموع 126 کارگرشاغل در کارخانه تعداد 65 نمونه در کل محاسبه شد که از طریق همین فرمول تعداد نمونه هر روستا بدست آمد و برای گروه دوم، از طریق فرمول کوکران ، تعداد 247سرپرست خانوار روستایی که به سایر فعالیت­های اقتصادی اشتغال دارند به عنوان حجم نونهمحاسبه شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم­افزارSpss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است و در اثبات و رد فرضیات از آزمون t.test،ANOVA، Tukeyاستفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان می­دهدکه کارخانه قند فریمان در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی (درآمد ماهانه و مسکن) کارگران روستایی در منطقه نقش موثری داشته است امادر نگه داشت جمعیت نواحی روستایی تاثیری نداشته است. و همچنین نتایج آزمون t بر شاخص­های اجتماعی (بعد خانوار، سطح تحصیلات و ....) کارگران روستاییموثر نبوده است. .. با توجه به یافته­ها ی پژوهش راهکارهایی همچون:: برگزاری دوره­های آموزشی برای کارگران، ایجاد سالنهای غذاخوری، فراهم نمودن خدمات بیمه­ای و وسایل ایاب و ذهاب و بالا بردن ظرفیت روزانه واسمی کارخانجات قند پیشنهاد شده است.

کلید واژه: 1-کارخانه قند 2-اثرات اقتصادی و اجتماعی 3-توسعه روستایی 4- فریمان

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه