جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ و آسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی و کنترل کننده های ساختاری

پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
معدن بزرگ در 5/7 کیلومتری شمال¬خاور عباس¬آباد ( استان سمنان) و در مختصات جغرافیایی "00 ’27 ° 56 طول خاوری و "00 ’25 ° 36 عرض شمالی واقع شده است. از دیدگاه پهنه¬های رسوبی -ساختاری، و بر اساس تقسیم بندی نبوی این منطقه در بخش شمالی زون ایران مرکزی واقع شده است. کانی¬سازی مس در کانسار معدن بزرگ در ارتباط با گسل¬ها می¬باشد. به طور کلی دو مجموعه واحد سنگی در این کانسار، یکی مجموعه زیرین یا کهن¬تر بارخساره آتشفشانی–آذرآواری و دیگری مجموعه بالایی یا جوان¬ تر بارخساره آواری-رسوبی رخنمون دارد. در این کانسار واحد آتشفشانی E10 به عنوان واحد اصلی کانه زایی و همچنین به وسیله توده¬های معدنی، به عنوان میزبان کانی¬سازی شناخته شده است. کانی سازی عدسی شکل در واحد معدنی E10  دارای 8 متر ضخامت می¬باشد. واحدهای سنگی رخنمون یافته در این معدن به صورت نوارهای موازی با روند باختری-خاوری پیکره¬ی این کانسار را پدیدآورنده¬اند. شیب عمومی واحدها 50 درجه به سمت جنوب می¬باشد.
بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات کانی¬شناسی در کانسار مس معدن بزرگ، کانی¬سازی به صورت رگه رگچه¬ای و پرکننده فضاهای خالی در سنگ میزبان آندزیتی تا تراکی¬آندزیت صورت گرفته است. جایگاه تکتونیکی سنگ¬های قلیایی در کانسار معدن بزرگ در محدوده سنگ¬های درون قاره¬ای می باشد. کانی¬های سولفیدی در مقاطع صیقلی و همچنین در نمونه¬های دستی شامل: پیریت، کالکوپیریت و بورنیت به صورت کانه¬های اولیه و کالکوسیت، کوولیت، دیژنیت، کوپریت، هماتیت، منیتیت و مالاکیت به عنوان کانه¬های ثانویه می¬باشد. کانی¬سازی در دو مرحله هیپوژن (سولفیدهای اولیه) و سوپرژن ( سولفیدهای ثانویه) رخ داده است. نتایج آنالیز XRD حضور کانی¬های غیرسولفیدی پلاژیوکلاز و فلدسپار را در واحدهای غیرسولفیدی دگرسان شده نشان می¬دهد. سنگ میزبان شامل دگرسانی¬های پروپلیتیک، کلریت، سرسیت وآرژیلیک می باشد. کوارتز و کلسیت به عنوان گانگ در زمینه سنگ میزبان واحد آذرین در این کانسار وجود دارند.
مطالعات ژئوشیمیایی، آنومالی¬هایی از عناصر مس، نقره، آرسنیک و گوگرد را نشان می¬دهند، عیار مس در این کانسار از 22-26209 ppm متغیر است. به منظور دست¬یابی به اطلاعات درباره ویژگی¬های سیالات کانسارساز مطالعه سیالات درگیر بر روی نمونه-هایی از مقاطع دوبر صیقل انجام شد و کانی¬های کوارتز و کلسیت برای مطالعه این میانبارها انتخاب شد. سیالات درگیر مطالعه شده بر اساس نوع فاز شامل: دوفازی مایع-گاز، دوفازی مایع حاوی CO2 –گاز که با تشکیل کلاتریت همراه، تک فازی مایع، دوفازی مایع-گاز حاوی CO2+H2O می¬باشد. بیشترین فراوانی دمای همگن¬شدگی در سیالات دوفازی مایع-گاز در محدوده دمایی 300-250 درجه سانتی¬گراد و برای سیالات دوفاری مایع حاوی CO2-گاز همراه با تشکیل کلاتریت در محدوده دمایی 150-100 درجه سانتی¬گراد می باشد. شوری میانبارهای مطالعه شده از 14/0 تا 17/4 درصد وزنی معادل نمک طعام متغیر می¬باشد. مقایسه داده¬های سیالات درگیر کانسار مس معدن بزرگ با برخی از مهمترین کانسارهای مس تیپ مانتو شیلی نشان می¬دهد که این کانسار از نظر دمایی در محدوده دمایی کانسارهای مس تیپ مانتو شیلی قرار دارد، اما شوری سیالات درگیر کانسار معدن بزرگ با بیشتر این کانسارها همخوانی ندارد و شوری پایین سیالات درگیر در کانسار معدن بزرگ را می¬توان به رقیق¬شدگی توسط آب¬های جوی نسبت داد.
کانسار آسیادیو دنباله و هم راستا با کانسار معدن بزرگ است و در موقعیت جغرافیایی"00’28 ° 56 طول¬خاوری و "40’26 ° 36 عرض شمالی در اطراف شاهرود واقع شده است. نه تنها ویژگی¬های زمین¬شناسی بلکه ویژگی¬های زمین¬ساختی این کانسار نیز همانند کانسار معدن بزرگ می¬باشد. کانی¬سازی در کانسار آسیادیو همانند کانسار معدن بزرگ در واحد معدنی E10  با سنگ میزبان آندزیتی تا تراکی¬آندزیتی ائوسن رخ داده است. ضخامت ماده معدنی در کانسار آسیادیو 40-30 متر می¬باشد و سن سنگ میزبان کانی¬سازی شده  ائوسن میانی-پایانی در نظر گرفته شده است. عیار ماده معدنی در این کانسار 86/2 % می¬باشد و کانی¬سازی شامل  کالکوسیت و دانه¬های پراکنده از مالاکیت و آزوریت می-باشد. کوارتز به عنوان گانگ در زمینه سنگ میزبان واحد آتشفشانی وجود دارد.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه