جدید فروش ویژه ! تحليل اجتماعي مصرف نمايشي در بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان بوکان مشاهده عکس بزرگتر

تحليل اجتماعي مصرف نمايشي در بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان بوکان

تحليل اجتماعي مصرف نمايشي در بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان بوکان

پايان ­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي - جامعه­ شناسي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 

چكيده:

           انسان در يک حوزه، مصرف کننده­اي است که مصرف با نياز او مرتبط است و در حوزه­ي ديگر، مصرف ربطي به نياز او ندارد، بلکه اساساً هدف آن کسب منزلت و برتري­جويي است که بدين­صورت مفهوم ابتدايي مصرف که مبتني بر رفع نيازهاي ضروري بود تغيير کرد و اشکال جديدي يافت و نيازهاي ثانويه مهم شدند. جامعه‌اي که اين فرهنگ بر آن حاکم گردد، همان جامعه­ي مصرفي خواهد شد؛ که در آن، بنا به نظر بودريار، "مصرف مبتني بر خواست، مطرح مي‌شود؛ نه صرفاً مبتني بر نياز، يعني مصرف با ميل آميخته مي‌شود و سليقه و ميل افراد در جامعه، بر نوع آن تأثير مي‌گذارد". تحقيق حاضر به منظور تحليل اجتماعي مصرف نمايشي در بين زنان شاغل و خانه­دار شهر بوکان صورت گرفته است. هدف اين پژوهش پاسخ دادن به اين سوال است که مصرف نمايشي در بين کدام گروه زنان شاغل و خانه­دار بيشتر است. و عوامل مؤثر بر مصرف نمايشي را شناسايي کند. با توجه به نظريات مطرح شده توسط وبلن، وبر، زيمل و بورديو متغيرهايي از قبيل دينداري، ميزان استفاده از رسانه، طبقه(پايگاه اقتصادي- اجتماعي)، انگيزه­ي تمايز، علاقه به جلب توجه، سرمايه­هاي اقتصادي، سرمايه­هاي اجتماعي، سرمايه­هاي فرهنگي به عنوان عوامل مؤثر بر مصرف نمايشي شناخته شده اند. اطلاعات پژوهش با روش پيمايشي، از نمونه­اي با حجم 400 نفر از جامعه­ي آماري 48441نفري زنان بين 55-20 ساله شهر بوکان با روش نمونه گيري خوشه­اي براي زنان خانه­دار و روش طبقه­اي براي زنان شاغل متناسب با حجم جامعه انتخاب و جمع­آوري شده و مراحل آماري آن با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. تحليل عاملي مصرف نمايشي نشان دهنده­ي چند بعدي بودن مفهوم مصرف نمايشي بوده و ابعاد آن بصورت زير است : مصرف تجملي،­­ مصرف­ از روي چشم و هم­چشمي، مصرف به خاطر­ديگران، مصرف براي کسب آرامش. نتايج اين مطالعه نشان مي­دهد که بين طبقه(پايگاه) اقتصادي- اجتماعي، دينداري و استفاده از رسانه و سرمايه­ي اقتصادي با مصرف نمايشي رابطه وجود ندارد. بين انواع سرمايه­هاي اجتماعي و فرهنگي با مصرف نمايشي رابطه­ي معناداري وجود دارد اما اين معناداري در برخي متغيرها تحت تأثير زنان شاغل و در برخي نيز تحت تأثير زنان خانه­دار قرار مي­گيرد. نکته­ي حائز اهميت اين است که علاقه به جلب توجه باعث افزايش انگيزه­ي تمايز در زنان مي­شود. در بين همه­ي فرضيات بين متغير ميانجي انگيزه­ي تمايز با مصرف نمايشي رابطه­ي معنادار و مستقيم وجود دارد همچنين زنان شاغل در مقايسه با زنان خانه­دار مصرف نمايشي بالاتري دارند اين در حالي است که مصرف از روي چشم و هم چشمي بين زنان شاغل بالا بوده اما زنان خانه­دار در مقايسه با زنان شاغل مصرف تجملي بيشتري را داشته­اند.

واژه­هاي کليدي: مصرف، مصرف نمايشي، دينداري، مصرف رسانه­اي، طبقه، انگيزه­ي تمايز، سرمايه­هاي اجتماعي، سرمايه­هاي فرهنگي .

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه