جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی

پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته فیزیک گرايش حالت جامد

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
در این پایان¬نامه، ابتدا هامیلتونی را برای سامانه¬ی کوانتومی_محیط و برهم¬کنش بین آن¬ها مشخص کرده و سپس تحول سامانه¬¬ی کوانتومی و اثر حافظه بر این تحول را مورد بررسی قرار می¬دهیم. در این راستا ناهمدوسی ایجاد شده در اثر برهم¬کنش سامانه¬ی تک کیوبیتی با محیط را مطالعه می¬کنیم. سپس با بدست آوردن معادله¬ی مادر، ناهمدوسی ایجاد شده را محاسبه کرده و آن¬ را تحت تقریب¬های مارکوفی و غیرمارکوفی بررسی می¬کنیم. همچنین روشی برای حفظ همدوسی و جلوگیری از ناهمدوسی ایجاد شده در سامانه¬ی تک کیوبیتی ارائه می¬دهیم.
در ادامه تحول سامانه¬ی دو کیوبیتی و درهم¬تنیدگی ایجاد شده را بررسی می¬کنیم و حضور اختلالات ناشی از محیط در سامانه¬ی دو کیوبیتی را مورد مطالعه قرار می-دهیم. در صورت وجود درهم¬تنیدگی، تلاش برای حفظدرهم-تنیدگی ایجاد شده و جلوگیری از مرگ ناگهانی آن را بررسی می¬کنیم. در صورت مرگ ناگهانیدرهم¬تنیدگی، امکان احیایدوباره¬ی آن و همچنین امکان حفظ درهم¬تنیدگی را تحت تقریب غیرمارکوفی مورد سنجش قرار می¬دهیم.
در قسمت آخر نیز تحول سامانه¬ی سه کیوبیتی را با اختلالات ناشی از محیط اطراف بررسی کرده و کران پایین درهم¬تنیدگی بینکیوبیت¬ها را بدست می¬آوریم. سپس با محاسبه¬ی کران پایین درهم¬تنیدگی، برای حفظ  درهم-تنیدگی و جلوگیری از مرگ ناگهانی آن، راه حلی ارائه می¬دهیم. در پایان نتایج بدست آمده از هر سه حالت کیوبیت را با شاخص¬های مختلف مقایسه می¬کنیم.

واژه¬های¬کلیدی: ناهمدوسی، درهم¬تنیدگی، مرگ ناگهانی درهم¬تنیدگی، تلاقی، تقریب مارکوفی و تقریب غیرمارکوفی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه