جدید اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان های ایران مشاهده عکس بزرگتر

اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان های ایران

اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان های ایران

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف این پژوهش اندازه‌گیری شاخص بروز فقر انرژی، شدت فقر انرژی چند بعدی و فقر انرژی چند بعدی در استان­های ایران، و بررسی تاثیر این شاخص بر روی شاخص توسعه انسانی      استان­های ایران است. برای اندازه‌گیری شاخص‌ها از داده­های استانی سرشماری 1385 و 1390 استفاده شده و برای بررسی ارتباط شاخص فقر انرژی چند بعدی و شاخص توسعه انسانی از میانگین داده‌ها طی این دوسال و مدل داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در مجموع متوسط فقر انرژی چند بعدی و متوسط شدت فقر انرژی چند بعدی طی این 5 سال در استان­های ایران افزایش یافته در حالی که متوسط بروز فقر در استان­های کشور کاهش یافته است. در نهایت نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد که ارتباط بین فقر انرژی چند بعدی و شدت فقر انرژی چند بعدی با شاخص توسعه انسانی مثبت و با بروز فقر انرژی چند بعدی منفی می­باشد.

طبقه بندی: Q43, P46, O13

واژگان کلیدی: شاخص فقر انرژی چند بعدی، شاخص توسعه انسانی،شدت فقر انرژی چند بعدی، بروز فقر انرژی چند بعدی، نردبان انرژی، استان های ایران

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه