جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی ارتباط میان ریزساختار و خواص دی الکتریک مایکروویو سرامیک های بر مبنای ZnNb2O6

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- سرامیک

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
ZnNb_2 O_6 یکی از سرامیک¬های دی¬الکتریک است که در فرکانس¬های مایکروویو، خواص خوبی از خود نشان داده است.
هدف از انجام این پژوهش به¬کارگیری روش¬های ساخت متفاوت و ارزیابی خواص دی¬الکتریک مایکروویو سرامیک¬های ZnNb_2 O_6 بود. به همین منظور ابتدا پودر ZnNb_2 O_6 در دو کوره¬ی الکتریکی و مایکروویو از طریق واکنش حالت جامد سنتز شد. نتایج آنالیز XRD نشان داد که در هر دو کوره دمای کامل شدن واکنش ℃800 است و عمده فاز قابل شناسایی فاز  ZnNb_2 O_6 است.
در مرحله¬ی بعد نمونه¬های شکل داده شده در کوره¬ی تیوبی تحت اتمسفر هوا و اکسیژن و همچنین در کوره¬ی مایکروویو زینتر شدند و دانسیته¬ی آن¬ها به روش ارشمیدس اندازه¬گیری شد. نتایج این اندازه¬گیری نشان داد که نمونه¬ی سنتز شده در کوره¬ی مایکروویو و زینتر شده در اتمسفر اکسیژن بالاترین میزان دانسیته یعنی 61/96% را دارد. همچنین اندازه¬گیری خواص دی-الکتریک مایکروویو نمونه¬ها با فرآیندهای ساخت متفاوت که با استفاده از دستگاه Network Analayzer انجام شد، نشان داد که نمونه¬های زینتر شده در کوره¬ی تیوبی تحت اتمسفر هوا خواص دی¬الکتریک مطلوب¬تری دارند. همچنین بالاترین میزان فاکتور کیفیت در فرکانس تشدید در این تحقیق GHz 27/82566، ε_r اندازه¬گیری شده در همه¬ی نمونه¬ها در حدود 22 تا 24 و مناسب-ترین میزان τ_f بدست آمده  ppm⁄℃54/13- بود.


کلید واژه: ZnNb_2 O_6، خواص دی¬الکتریک مایکروویو، کوره مایکروویو، سنتز و زینترکردن

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه