جدید فروش ویژه ! ارزيابي اقتصادي به کارگيري انرژي جزر و مد خليج‌فارس در توليد برق مشاهده عکس بزرگتر

ارزيابي اقتصادي به کارگيري انرژي جزر و مد خليج‌فارس در توليد برق

پايان‌نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشتهاقتصاد گرايش انرژي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

نگراني در مورد تغييرات آب و هوايي جهاني باعث شده که سياست­گذاران اهميت کاهش انتشار گازهاي گلخانه­اي را بپذيرند. اين به‌نوبه خود منجر به رشدي وسيع در توليد نيروي تجديدپذير پاک براي رهبري توليد برق شده است. لذا براي دستيابي به توسعه پايدار، اعمال مديريت مصرف انرژي و به‌کارگيري منابع انرژي تجديدپذير در چارچوب توسعه پايدار اقتصادي از ضروريات بسيار مهم است. ايران از نظر انرژي­هاي تجديدپذير با توجه به موقعيت اقليمي خاص خود، از پتانسيل بسيار بالايي در اين زمينه برخوردار است. در اين تحقيق انرژي جزر و مد خليج­فارس برای توليد برق مورد ارزيابي اقتصادي قرار مي­گیرد و براي اين مقوله از نرم­افزار کامفار و تجزيه و تحليل هزينه چرخه عمر با استفاده از مدل ALCCاستفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد که علاوه بر پتانسيل قابل‌توجهجزر و مد، بهره‌برداري از اين انرژي براي توليد برق اقتصادي است. همچنين منافع محیط زیستی این طرح نیز قابل‌توجه است.

کليدواژه‌ها: انرژي جزر و مد، ارزيابي اقتصادي، نرم­افزار کامفار، منافع محیط زیست، مدلALCC

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کليات تحقيق.. 1

-1-1 مقدمه. 2

-2-1 مسئله‌ تحقيق.. 3

-3-1 پرسش‌هاي تحقيق.. 5

1-4-  فرضیه تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقيق.. 6

1-6-  روش تحقیق.. 6

1-6-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات... 6

1-6-2-  روش تجزيه تحليل داده‌ها6

1-6-3- جامعه و نمونه آماري.. 7

1-7- نتايج مورداستفاده پس از انجام تحقيق.. 7

1-8-  محدودیت‌های تحقیق.. 8

1-9-  تعاریف مفاهیم و واژه‌ها8

انرژی‌ جزر و مد. 8

انرژی‌های تجدیدپذیر. 8

ارزیابی اقتصادی پروژه. 9

هزينه چرخه عمر. 9

فصلدوم. 10

ادبیات موضوع. 10

-1-2 مقدمه. 11

-3-2 اهميت توجه به انرژي‌هاي پاک.... 12

-4-2 انواع انرژي‌هاي پاک.... 13

-5-2 انرژي جزر و مد. 13

-6-2 مزاياي توليد انرژي از جزر و مد. 16

2-7- پتانسيل انرژي جزر و مد در دنيا16

-8-2 پتانسيل انرژي جزر و مد در ايران. 19

-9-2 خصوصيات مناطق مناسب براي اجراي طرح.. 20

-10-2 تکنيک‌هاي پيشين بهره‌برداري از انرژي جزر و مد. 20

-11-2 سيستم‌ها و روش­هاي کنوني استفاده از انرژي جزر و مدي.. 21

-12-2 مزايا و معايب نيروگاه­هاي جزر و مد. 24

2-13- ظرفيتاسمينيروگاه­های کشور. 25

2-14- مروري بر پيشينه‌ي تحقيق.. 26

2-14-1- مطالعات داخلي.. 26

2-14-2- مطالعات خارجي.. 29

 

فصلسوم. 34

روش‌شناسی تحقیق.. 34

3-1- مقدمه. 35

3-2- پديده جزر و مد. 35

3-3- تئوري جزر و مد. 36

3-4- پيش‌بيني جزر و مد. 36

3-4-1- کشند نيم روزه (F≤ 0.25)38

3-4-2- كشند تركيبي نيمروز ((0.25< F≤ 1.5. 40

3-4-3- كشند تركيبي روزانه (1.5 <  F<  3)40

3-4-4- كشند روزانه (F≥  3)41

3-5- تعيين ظرفيت نيروگاه. 43

3-6- تحليل هزينه چرخه عمر (ALCC)45

3-7- طرح توجيه اقتصادي.. 47

3-7-1- ارزيابي اقتصادي.. 48

3-7-1-1- ارزش خالص فعلي.. 48

3-7-1-2- نسبت فايده به هزينه. 48

3-7-1-3- نرخ بازده داخلي.. 48

3-8- تحليل حساسيت... 49

3-9- نرم‌افزار کامفار. 50

3-9-1- برخي از ورودي‌هاي مهم کامفار. 51

3-9-1-1- استهلاک و ارزش اسقاط.. 51

3-9-1-2- نرخ تنزيل.. 52

3-9-1-3-  نرخ بهره. 52

3-9-2- برخي از گزارش های مهم کامفار. 53

3-9-2-1- هزينه‌ها ثابت سرمايه‌گذاري.. 53

3-9-2-2- سرمايه در گردش... 53

3-9-2-3- دوره بازگشت سرمايه عادي (NBP)53

3-9-2-4- دوره بازگشت سرمايه متحرك (DBP)53

3-9-2-5- نرخ بازده داخلي (IRR)53

3-9-2-6- نرخ بازده داخلي تعديل‌شده (MIRR)54

3-10- روش‌شناسی تحقیق.. 55

فصلچهارم. 56

تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج.. 56

-1-4 مقدمه. 57

-2-4 اندازه­گيري انرژي جزر و مد. 57

-1-2-4 انتخاب منطقه. 58

4-2-2- اختلاف ارتفاع جزر و مد. 59

4-2-3- مساحت آبي.. 59

4-3- اندازه‌گيري ميزان درآمد. 61

4-4- هزينه‌ها64

4-5- هزينه چرخه عمر سالانه. 65

4-5-1- درآمد اجتناب تولید گاز گلخانه‌ای.. 66

4-5-2- هزينه تمام‌شده برق.. 67

4-6- محاسبات نهايي هزينه چرخه عمر ساليانه. 68

4-7- بررسي توجيه اقتصادي طرح‌ها68

4-7-1- ارزيابي اقتصادي بندر بهمني.. 70

4-7-2- ارزيابي اقتصادي بندر درگهان. 72

4-7-3- ارزيابي اقتصادي بندر پل.. 74

4-7-4- ارزيابي اقتصادي بندر خور موسي.. 76

4-7-5- ارزيابي اقتصادي بندر امام خميني.. 78

4-7-6- ارزيابي اقتصادي بندر کنگان. 80

4-7-7- ارزيابي اقتصادي بندر بوشهر. 82

4-8- هزینه ظرفیت... 85

4-9- هزینه انرژی.. 86

4-10- مقایسه تعرفه یک بخشی و دو بخشی در بنادر منتخب... 87

4-11- تحليل حساسيت... 89

4-12- تحليل سربه‌سر. 93

4-13- توليد و فروش... 95

4-14-  خالص ارزش‌افزوده ملي.. 96

4-15- تحليل حساسيت قيمت تمام‌شده انرژي نسبت به نرخ تنزيل.. 97

4-16- تحليل حساسيت هزينه چرخه عمر. 98

4-16-1- تحليل حساسيت هزينه چرخه عمر نسبت به نرخ تنزيل.. 98

4-16-2- تحليل حساسيت هزينه چرخه عمر نسبت به قيمت فروش برق.. 99

4-17-  سؤالات تحقيق.. 101

فصلپنجم.. 102

جمع‌بنديوتحليلنتايج.. 102

5-1- جمع‌بندي.. 103

5-2- نتايج تحقيق.. 104

5-3- پيشنهادهاي اجرايي.. 105

5-4- پيشنهادهاي تکميلي.. 106

منابع و مأخذ. 107

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه