جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل های شفایافتگی با شکنندگی همبسته

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته آمار گرایش ریاضی

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده


عوامل خطر ناشناخته و یا غیر قابل اندازه¬گیری در تحلیل بقا، باعث کم¬برآوردی برآوردهای رگرسیون در مدل¬های خطر می¬گردند. برای رفع این مسئله یک متغیر تصادفی به نام اثر شکنندگی به عنوان نماینده عوامل خطر ناشناخته، به صورت ضربی در مدل خطر وارد می-کنند و مدل¬های خطر اصلاح شده را مدل¬های شکنندگی می¬نامند. همچنین گاهی در تحلیل  داده¬های بقا افراد با بقا طولانی مدت حضور دارند که در این¬گونه از داده¬ها بعضی از افراد جامعه با گذشت زمان هرگز پیشامد مورد نظر را تجربه نمی¬کنند. به عنوان مثال همه افراد عضو پیوندی را دفع نمی¬کنند. لذا مدل¬های شفایافته به منظور تحلیل داده¬ای بقا با چنین ویژگی¬هایی ارائه گردید. در تحلیل بقا مدل¬های شفایافتگی در دو دسته کلی 1- مدل¬های شفایافتگی آمیخته 2- مدل¬های شفایافتگی ناآمیخته ارائه شده¬اند. در پایان¬نامه حاضرهدف ما ارائه مدلی می¬باشد که در آن علاوه بر نسبت شفایافتگی، عوامل خطر ناشناخته را نیز در نظر می¬گیرد. در این پایان نامه مدل شکنندگی کاکس، مدل شکنندگی همبسته شفایافته و مدل شکنندگی همبسته شفایافته با زمان پیشرفت را ارائه خواهیم کرد. لازم به ذکر است که در این سه مدل توزیع شکنندگی مشترک گاما را استفاده خواهیم کرد. در ادامه برای هر سه مدل ارائه شده رهیافت بیزی را به کار بسته و با در نظر گرفتن پیشین¬های مناسب، در صورت امکان توزیع¬های شرطی کامل هر یک از پارامترها را بدست خواهیم آورد. از آنجایی که توزیع¬های شرطی کامل اکثر پارامترهای مدل دارای فرم پیچیده¬ای می-باشد، برای برآورد پارامترهای مدل از روش¬های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی استفاده می¬کنیم. در نهایت با استفاده از یک مثال شبیه سازی اعتبار برآوردهای بدست آمده و همچنین رهیافت بیزی به کارگرفته شده برای هر سه مدل را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج حاصل با استفاده از معیار DIC در هر سه مدل مورد مقایسه قرار می-گیرد.


کلمات کلیدی: تحلیل بقا، مدل¬های کاکس، مدل¬های شکنندگی¬، مدل-های شفایافته، نمایی تکه¬ای، رهیافت بیزی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه