جدید فروش ویژه ! تأثیر ویژگی هاي شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده عکس بزرگتر

تأثیر ویژگی هاي شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر ویژگی هاي شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده:

 

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه در شرکتهای ایرانی بر اساس دو تئوری توازی ايستا و ترجيحی می باشد.فاکتورهای متعددی بر انتخاب ساختار سرمایه موثرند، این تحقیق بر روی چهار فاکتور اساسی ومهم از ويژگی های شرکتی شرکتهای ايرانی متمرکز است. فاکتور وابسته در این پژوهش متغير نسبت بدهي به عنوان معرف ساختار بدهی و متغيرهای نقد شوندگی، سوداوری، رشد دارايی و ريسک تجاری می باشند. در این تحقیق از اطلاعات مالی 133 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سال 1383 تا سال 1392 استفاده شده است. از مدل رگرسیون خطی برای یافتن روابط بين متغيروابسته و متغيرهای مستقل استفاده شده است.

نتایج بررسی نشان می دهد که مهمترين عامل موثر بر ساختار سرمایه از ميان عوامل ذکر شده ،فاکتور سوداوری می باشد در ادامه به ترتيب عوامل نقدشوندگی ، رشد دارایی و ریسک تجاری قرار دارند. سوداوری و رسک تجاری با نسبت بدهی نسبت عکس دارند، در صورتی که نقدشوندگی و رشد دارایی دارای رابطه مستقيم با نسبت بدهی هستند.نتایج ازمون فرضيه ها نشان می دهد که روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته کاملا در راستای تئوری ترجيحی است در صورتی که تنها قسمتی از تئوری توازی ایستا را پشتیبانی می کند. به طور خلاصه، ساختار سرمایه شرکت های ایرانی به طور کامل توسط تئوری ترجیحی توضيح داده می شود.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه