جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي جامعه شناسي مولانا در مثنوي

پايان نـامه براي دريافت درجه كارشنـاسي ارشد (M.A)

گرايش: زبان و ادبيات فارسي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 24.97k )

توضیحات

در بسياري موارد بازتاب شرايط و مقتضيات و اوضاع اجتماعي يک دوره در اشعار يک شاعر يا اثر يک نويسنده کاملا مشهود است و براي شناخت جامعه‌ي آن عصر بايد به شرح و تفسير اشعار و نوشته ها و معاني تاريخي آن ها پرداخت که به اين شکل پيوندي ميان تاريخ و جامعه شناسي و ادبيات و حتّي نقد ادبي به خوبي آشکار مي‌شود.

مثنوي مولانا يکي از اين آثار است که در آن بسياري از واقعيات، اوضاع و شرايط اجتماعي و رسوم و عادات و سنّت ها و مثل هاي رايج و اصطلاحات خاص هر صنف و بسياري از ترکيبات و عبارات کهن که امروزه نسبتا مهجور مانده، مجال انعکاس مي‌يابند و شعر مولانا بازتابي از حيات اجتماعي روزگار خويش و تصوير گر زندگي و واقعيات دوران خود مي‌باشد و توفيق اودر مثنوي به سبب به کارگيري شيوه‌ي تمثيل و قصّه پردازي است.لذا موضوع اين پژوهش بررسي جامعه شناسي مولانا در مثنوي است که نگارنده بر آن است تا به بررسي اين موضوع که در شش فصل تنظيم شده است بپردازد.

فصل اول: کليات؛ که شامل اهداف، ضرورت، پيشينه و روش تحقيق مي‌باشد.

فصل دوم:در مورد مولانا؛شامل عصر مولوي، نگاهي به زندگي مولانا، شعر و انديشه و آثار او

فصل سوم: پيدايش و تعريف و موضوع و هدف جامعه شناسي ،تعريف ادبيات و جامعه شناسي ادبيات و هدف جامعه شناسي ادبيات

فصل چهارم:ديدگاه مولانا در مورد برخي از مسائل جامعه

   فصل پنجم:بررسي جامعه شناسي مولانا در مثنوي که موضوع پژوهش است و در اين فصل،مفاهيم و مسائل مختلف اجتماعي از جمله:نظام حکومتي، آداب و رسوم و سنّت ها،امثال و حکم، باورها و عقايد عامه،سرگرمي ها و تفريحات،خوراک و پوشاک،بيماري ها و داروها،فرقه هاي مذهبي و مشاغل و مناصبمختلف در مثنوي با ذکر شواهد شعري مورد بحث و بررسي قرار گرفته شده است.

   فصل ششم:نتيجه گيري و پيشنهادها و فهرست منابع و مآخذ.

 

   واژگان کليدي: مولوي، مثنوي معنوي، ادبيات، جامعه شناسي، مسائل اجتماعي

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه