جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي اثر مايع يوني (1-هگزادسيل-3-متيل ليميدازولين کلريد) بر استخراج جيوه در محيط مايسلي

پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلي به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته شيمي تجزيه

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 30.21k )

توضیحات

بررسي اثر مايع يوني (1-هگزادسيل-3-متيل ليميدازولين کلريد) بر استخراج جيوه در محيط مايسلي

جيوه عنصري سمي بوده و بعنوان عامل دخيل در چندين نوع بيماري است. بنابراين اندازه گيري آن در نمونه هاي مختلف حائزاهميت مي باشد.

در اين تحقيق، روشي بر اساس استخراج در محيط مايسلي براي استخراج و تغليظ مقادير کم جيوه به وسيله اسپکتروفتومتري UV/Vis بدست آمد.يون فلزي جيوه با ليگاند دي تيزون کمپلکس تشکيل داد و در بافر pH=5، سورفکتانت (تريتون 114(X- ، استخراج گرديد. پارامترهاي موثر در استخراج بهينه گرديدند.

در شرايط تجربي بهينه، حد تشخيص:) ppm 066/0) و دامنه خطي: (ppm 5-1/0)حاصل گرديد. در بخش دوم اين تحقيق مشابه روش بالا بوسيله اسپکترومتر جذب اتمي انجام گرفت. در شرايط تجربي بهينه، حد تشخيص:57/4 ودامنه خطي ppm) 60-10) بدست آمد. بخش سوم اين تحقيق بررسي اثر مايع يوني C16mim]cl[، بر استخراج جيوه در محيط مايسلي توسط اسپکترومتر جذب اتمي مورد بررسي قرار گرفت. يون فلزي با دي تيزون کمپلکس تشکيل داد و در بافر4= pHسورفکتانت (تريتون 114-X( استخراج گرديد. پارامترهاي موثر در استخراج بهينه گرديدند. حد تشخيص : (085/0) و دامنه خطي روش(ppm 90-1 (حاصل گرديد. با بهره گيري از روش استخراج مايسلي جيوه در حضور مايع يوني فاکتور تغليظ و حساسيت افزايش مي يا بد

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه