جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تعیین حقوق محیط زیست پارک های ایران و ارائه یک برنامه حقوقی متناسب برای مدیریت آن ها

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد: "M.A" رشته: حقوق عمومی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.

بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.

در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای ادارة پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این پایان نامه با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم با توجه به اصول مدیریت مطلوب در پارک های ملی و صغف های موجود در مدیریت این مناطق در ایران یک چارچوب متناسب حقوقی برای مدیریت مطلوب تر پارک های ملی ارائه گردیده است.

در هر حال برای ارتقاء مدیریت بهینه و حفظ و نگهداری پارک های ملی ایجاد قوانین و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانین جهانی و اجرای آن توسط مسئولین و آشنایی مردم باارزش های پارک ملی امری ضروری به نظر می رسد که همت و تلاش تمامی اقشار جامعه را طلب می نماید.

 

کلید واژه: حقوق محیط زیست - پارک های ملی چهارچوب حقوقی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

چکیده   1

پیشگفتار 2

هدف تحقیق.. 3

پیشینة تحقیق.. 3

روش کار و تحقیق:4

فصل اول- کلیات... 5

1ـ1ـ مفهوم پارک ملی.. 6

1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی دربارة پارک ملی.. 7

1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی.. 10

1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان. 11

1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران. 12

1ـ3ـ ارزش های پارک ملی.. 14

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی.. 18

1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک ملی در عرصه بین المللی.. 19

1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود پارکهای ملی ایران. 21

1ـ4ـ1- تعداد و مساحت... 22

1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی.. 24

1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری.. 27

1-4-4- روند تخريب   33

فصل دوم- نظام مدیریت در پارک های ملی.. 44

2-1- مديريت جهاني در مورد پارك هاي ملي:44

2-1-1- طبقه بندي اتحاديه بين المللي حفاظت ICUN.. 51

2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی.. 54

2ـ1ـ3 مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش... 56

2ـ2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی.. 58

2-2-1- ژون بندي پارک‌هاي ملي.. 61

2-2-2- همکاري با نهادهاي بين المللي در زمينه حفاظت از پارک‌هاي ملي.. 64

2ـ2ـ3ـ ضعف های اجرایی مدیریت... 67

منابع:     70

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه