جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تعیین کار برد سلاح های هسته ای از دیدگاه های حقوقی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد: "M.A" رشته:حقوق عمومی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

در طول تاريخ، جنگ يكي از جنبه هاي حيات و زندگي بشر را تشكيل مي داده است و تاريخ هر قوم و ملتي، مشحون از داستانهاي پيروزي و شكست است. تكامل دانش و اطلاعات بشري نيز از جمله در اختيار اين قسمت از زندگي انسان قرار گرفت و به تكامل ابزار جنگي منجر شد. اگر زماني پيروزي مديون زور بازو و جنگاوري و شواليه گري مي دانستند، با تكامل تسليحات و اختراع ابزارهاي جنگي جديد، اين امكان فراهم شد كه از فواصل دور اقدام به حمله نمايند و به تدريج نيز اخلاق حاكم بر رزمندگان تغيير نمود. اوج اين تكامل، اختراع سلاح هسته اي است.

قدرت تخريبي بسيار زياد و اثرات جانبي اين سلاح كه گاه تا سالين دراز باقي مي ماند، بسياري از انديشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا براي ممنوعيت استفاده و نابودي اين سلاح دست به كوشش زنند. از سوي ديگر، تئوري بازدارندگي هسته اي، اساس سيستم دفاعي قدرتهاي هسته اي را به ويژه در جريان جنگ سرد تشكيل مي داد و بسياري از دولتهاي غير هسته اي نيز زير چتر هسته اي يكي از دو بلوك سياسي قرار داشتند. به اين ترتيب، در جريان نيم قرني كه از استفاده از سلاح هسته اي مي گذرد، حقوق بين الملل با دو گرايش مواجه بوده است. از يك سو دولتهاي داراي سلاح هسته اي مي كوشيدند تا با استناد به برخي از اصول حقوق بين الملل و همچنين ادعاي وجود خلاء حقوقي، مشروعيت كاربرد سلاح هسته اي را توجيه نمايند و از سوي ديگر، برخي دولتها سعي داشتند تا با استناد به ديگر قواعد بين الملل، استفاده از آن را مغاير اين حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشي بلوك شرق، اين امكان را فراهم آورد تا دولتهاي موافق ممنوعيت استفاده از سلاح هسته اي، اين مساله را به ركن قضايي سازمان ملل متحد ارجاع كنند و خواستار نظريه حقوقي اين ركن شوند. به اين ترتيب اين امكان فراهم آمد تا در مرجعي بين المللي، با ديدگاهي حقوقي به اين مساله نگريسته شود. دولتهاي بسياري براي دفاع از موضع خود در ديوان گرد آمدند و سرانجام ديوان بين‌المللي دادگستري در هشتم ژوئيه 1996 اقدام به صدور نظريه مشورتي نمود. در اين پايان نامه خواهيم كوشيد تا كوشش هاي 50 ساله دولتها و نظريه مشورتي فوق را مورد بررسي قرار دهيم.

کلید واژه: کاربرد سلاح‌هاي هسته ايديدگاه های حقوقی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول- انواع سلاح هاي هسته اي  و اثرات آن. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- ساختمان اتم و شكافت هسته آن. 3

1-3- ساختمان سلاحهاي هسته اي و انواع آن. 4

1-4- انواع سلاح هاي هسته اي.. 5

1-4-1- شكافت هسته اي و اولين نسل از سلاحهاي هسته اي.. 5

1-4-2- جوش هسته اي و دومين نسل از سلاحهاي هسته اي.. 6

1-4-3- بمب نوتروني: سومين نسل سلاحهاي هسته اي.. 8

1-4-4- نسل جديد سلاح هاي هسته اي و استراتژي امنيت ملي آمريكا8

فصل دوم- اثرات سلاح هاي هسته اي.. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- هيروشيما و ناگازاكي و ويراني دو شهر. 12

2-3- آثار بمب هيدروژني و وقوع جنگ جهاني سوم. 16

2-4- پيامد هاي مخرب چرنوبيل.. 18

2-4-1- CNN- اين راكتورها تا چه ميزان خطرناك هستند؟. 19

2-4-2- قرار گرفتن در معرض تشعشعات... 20

2-4-3- آمار و ارقام مورد اختلاف... 21

2-5- سلاح هاي كشتار جمعي، انرژي اتمي و چالش هاي جهان امروز. 21

2-5-1- شناسايي و كشف انرژي.. 21

2-5-2- آژانس بين المللي انرژي.. 23

2-5-3- انرژي هسته اي نياز نسل هاي آينده23

2-5-4- پزشكي هسته اي.. 24

2-5-5- سال 1384 پايان استهلاك 25 ساله. 25

2-5-6- سلاح هسته اي اورانيوم غني شده26

2-5-7-يك معماي پرچالش... 27

2-6- رژيم هاي كنترل تسليحات كشتار جمعي و تكامل آن در نظام بين المللي.. 29

فصل سوم- اقدامات جامعه بين المللي در محدوديت و ممنوعيت سلاح هاي هسته اي.. 46

3-1-مقدمه. 47

3-2- آژانس بين المللي انرژي اتمي.. 47

3-2-1- دبيرخانه آژانس و وظايف آن:49

3-3- معاهدات منعقده در زمينه سلاحهاي هسته اي.. 50

فصل چهارم -معاهدات دو جانبه درباره كاهش و محدوديت سلاحهاي هسته اي.. 51

4-1- سالت 1 (مذاكرات محدوديت تسليحات استراتژيك):52

4-2- سالت 2:54

4-3- معاهده امحاي موشكهاي ميان برد و برد كوتاه:55

4-4- استارت 1 (مذاكرات كاهش تسليحات استراتژيك):56

4-5- استارت 2:58

فصل پنجم- معاهدات چند جانبه در خصوص سلاحهاي هسته اي.. 60

5-1- معاهدات مربوط به عدم گسترش سلاحهاي هسته اي:61

5-1-1- معاهدات مربوط به منع آزمايشات هسته اي:61

5-1-2- معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي:63

فصل ششم- مقوله اي درباره سلاح هسته اي در كره شمالي و واكنش هاي ديپلماتيك... 67

6-1- مقدمه. 68

6-2- ليبي  70

6-2-1- افشاگري هاي ليبي.. 72

6-3- نگراني آمريكا و گزينه نظامي براي مقابله با برنامه اتمي كره شمالي.. 73

6-3-1- نتيجه        78

فصل هفتم- معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح هاي هسته اي در مناطقی که تحت نظارت حاکمیت هیچ کس نیست.84

7-1- معاهده قطب جنوب:85

7-2- معاهدات مربوط به فضاي ماوراي جو:85

7-3- معاهده ممنوعيت استقرار سلاحهاي هسته اي در بستر دريا، كف و زير اقيانوس:86

7-4- معاهدات مربوط به منع استقرار سلاحهاي هسته اي در ساير مناطق.. 87

فصل هشتم- ساير اقدامات جامعه بين المللي.. 91

8-1- مقدمه. 92

8-2- قطعنامه هاي مجمع عمومي و عرف بين المللي.. 92

8-3- درخواست نظر مشورتي توسط سازمان بهداشت جهاني از ديوان بين‌المللي دادگستري:95

8-4- درخواست نظر مشورتي توسط مجمع عمومي ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري:98

8-5- تضمين هاي امنيتي قدرت هاي هسته اي از منظر حقوق بين الملل.. 100

8-5-1- اعطاي تضمين هاي منفي از طريق اعلاميه هاي يك جانبه. 100

8-5-2- تضمين هاي امنيتي مفني در چارچوب معاهدة عدم گسترش... 101

8-5-3- تضمين منفي به وسيله ايجاد مناطق عاري از سلاح هسته اي.. 105

8-5-4- تضمين هاي امنيتي در فراسوي حقوق بين الملل قرارداد. 107

8-5-5- ماهيت تضمين هاي امنيتي در نظم حقوق بين المللي.. 109

8-6- نتيجه گيري.. 117

فصل نهم - ايران و چالش هاي هسته اي.. 120

9-1- مقدمه. 121

9-1-1- رويكردهاي سه گانه. 121

9-1-2- چند پيشنهاد124

9-1-3-  ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي.. 131

9-2- پيشنهاد تازه ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي.. 140

9-2-1- احتمال مذاكره بيشتر با اروپا141

9-2-2- مروري بر تحولات پرونده هسته اي.. 141

9-2-3- تغيير مواضع فرانسه. 143

9-2-4- لغو نشست اضطراري 6 سپتامبر. 143

9-2-5- احتمال همه پرسي هسته اي براي منافع ملي.. 144

9-2-6- مذاكرات سازنده145

9-3- امنيت جمهوري اسلامي ايران در برابر آزمايشات هسته‌اي هند و پاكستان. 145

9-3-1- افزايش امنيت ملي ج. ا.  ايران. 148

9-3-2- معاهدات بين المللي ايران. 149

9-3-3- جمهوري اسلامي ايران و تعهدات بين الملل.. 151

9-4- تحليلي در خصوص اسرائيل و دارا بودن سلاح اتمي و خطر بالقوه در خاورميانه. 152

فصل دهم- كاربرد سلاح هسته‌اي در شرايط حاد دفاع مشروع. 161

10-1- مقدمه:162

10-2- دفاع مشروع و اصل ضرورت و تناسب... 164

10-3- انرژي هسته اي و جايگاه آن در ايران. 167

10-4- آمريكا، ايران و تحليل وضعيت موجود. 170

10-5- پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي.. 175

10-6- متن كامل پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي.. 188

نتيجه گيري:195

فهرست منابع:198

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه