جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی فعالیت انتاگونیستی شبه گونه های Trichodermaروی گونه های غالب بیماری زای phytophthoraدر چغندر قند

پایان­ نامه­ ي کارشناسی­ ارشدبيماري­ شناسي گياهي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

بررسي فعاليت آنتاگونيستي شبه­گونه­هاي Trichoderma روي گونه­هاي غالب بيماري­زاي Phytophthora در چغندرقند، در استان فارس

 

شبه­گونه­هاي Trichoderma از مهم­ترين آنتاگونيست­هاي قارچ­های بيماري­زاي گياهي مي­باشند كه شناسايي و تعيين توان آنتاگونيستي آن­ها كمك زيادي به مطالعات كنترل زيستي مي­كند. با اين هدف، 85 جدايه­ی Trichoderma از 25 نمونه­ی خاك و فراريشه­ي چغندرقند، مربوط به هشت منطقه­ی چغندرکاری استان فارس (مرودشت، فسا، كوار، ، زرقان، بيضا، داراب، اقليد و آباده) طي دو فصل زراعي (1386 و 1387)، با استفاده از روش سري رقت­ها جداسازي گردید. جدايه­ها بر اساس خصوصيات ريخت­شناختي تعیین گونه شدند. نتايج نشان داد كه حداقل هشت شبه­گونه­ی Trichoderma شامل T. asperellum، T. atroviride، T. brevicompactum، T. harzianum، T. longibrachiatum، T. spirale،T. tomentosum وT. virens ، به ترتيب با فراواني نسبي 21%، 4/2%، 26%، 27%، 8/4%، 4/2%، 2/8% و 2/8% در خاك مزارع چغندرقند استان فارس وجود دارد. سازوکارهای مختلف آنتاگونیستی مانند توان رقابتي، کلونیزه­کردن و پادزیستی (توليد متابولیت­های فرار و غیر فرار) جدایه­های به دست آمده­ی Trichoderma روي دو جدايه­ي (SCRP232)Phytophthora drechleri و (St1)P. cryptogea (دریافت شده از بخش گياه­پزشكي دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز)در چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی و گل­خانه­ای مورد بررسی قرار گرفت. جدایه­هایTrichoderma در شرایط آزمایشگاهی و گل­خانه­ای اثرات آنتاگونیستی قابل توجهی را علیه جدایه­های Phytophthora نشان دادند. نتايج نشان داد که شبه­گونه­ها و حتی جدایه­های مختلف یک شبه­گونه از نظر سازوکارهای آنتاگونیستی علیه جدایه­های Phytophthora متفاوت عمل می­کنند. در شرایط آزمایشگاهی هشت جدايه ازT. asperellum، يك جدايه ازT. atroviride، 10 جدايه ازT. harzianum و سه جدايه ازT. virens در روش تشتک­های از قبل کلونیزه شده، هم­چنين دو جدايه ازT. asperellum، يك جدايه ازT. atroviride و پنج جدايه ازT. harzianum در روش کشت متقابل، از نظر قدرت رقابتی توانايي بالايي نشان دادند. در هر دو آزمايش تمام جدایه­هايTrichoderma قادر به پيشروي روي پرگنه­ي هر دو جدایه­ی Phytophthora بودند. در بررسي ميكروسكوپي، تماس و پيچش ريسه­اي تعدادي از جدایه­هايTrichoderma روي ريسه­ي هر دو جدایه­ی Phytophthora مشاهده شد. ده جدايه ازT. harzianum و يك جدايه ازT. atroviride از نظر قدرت کلونیزه­کردن ريسه­ي جدایه­های Phytophthora، توانايي بالايي نشان دادند. جدایه­هایT. asperellumKsh2، T. virens DB6r،T. virens DB2 و T. virens DB3 با توليد متابولیت­های فرار و جدایه­های T. virens DB6r، T. virens DB3،DB2T. virens، T. asperellumKsh2 و MS3T. harzianum با توليد متابولیت­های غیرفرار بيشترين درصد بازدارندگي رشد هر دو جدایه­ی Phytophthora را داشتند. در شرایط گل­خانه­ای سه جدايه­ي T. harzianum MS3، FG4T. harzianum و T. virens DB6rبيشترين تأثير را در كاهش پوسيدگي فيتوفتورايي گياهچه­های چغندرقند نشان دادند. با توجه به نتایج به دست آمده در قسمت­های مختلف به نظر می­رسد که جدايه­ي T. harzianum MS3بهترین جدایه­ی این تحقیق برای استفاده در مطالعات بعدی کنترل زیستی می­باشد.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه