جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تعیین سبد بهینه ردیاب شاخص با استفاده از رویکرد تئوری اعداد فازی مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی   صنایع- سیستم­های اقتصادی اجتماعی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

ردیابی شاخص یکی از راهبردهای کم ریسک تخصیص منابع است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، بازدهی بالاتری را نسبت به رویکرد فعال در یک افق زمانی بلند مدت ایجاد می­کند. ایجاد یک پرتفوی با عملکردی مشابه شاخص و به دنبال آن دستیابی به ریسکی نزدیک به بازار، منطق زیربنایی این رویکرد سرمایه­گذاری است که هم اکنون با رشدی بی­سابقه در تمامی بازارهای پیشرفته دنیا در حال پیاده­سازی است. 

بدین منظور، در این تحقیق مدلی جهت تعیین سبد بهینه ردیاب شاخص بر پایه متغیرهای  فازی و ارزش در معرض خطر به  سنجه ریسک، توسعه داده شد. در ادامه با استفاده از داده­های قیمتی سهام شرکت­های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و با تبدیل آنها به بازده­های فازی، سبدهایی متنوع از لحاظ تعداد سهام حداقل و حداکثر نسبت هر سهم در سبد جهت ردیابی شاخص ایجاد گردید. در پایان نیز عملکرد این سبدها در مقایسه با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفت.

واژگان کلیدی:

سرمایه گذاری غیر فعال، سبد بهینه، خطای ردیابی، متغیرهای فازی، ارزش در معرض خطر

فهرست مطالب

فصل اول.. ‌أ

مقدمه. 2

1-1- تعریف مسأله. 3

1-2- هدف تحقیق... 4

1-3- علت انتخاب و اهمیت تحقیق... 5

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق... 6

1-5- کاربران موضوع تحقیق... 6

1-6- سؤالات تحقیق... 6

1-7- مفروضات تحقیق... 7

فصل دوم. 8

مقدمه. 9

2-1- مبانی نظری تحقیق... 9

2-1-1- تعريفريسك..... 9

2-1-2- منابعريسك..... 10

2-1-3- ارزش در معرض خطر (VaR)13

2-1-4- بازدهسرمايه گذاري... 15

2-1-5- رابطهريسكوبازده. 15

2-1-6- ريسكوبازدهمجموعهسرمايه گذاري... 17

2-1-7- سرمايه گذاري... 18

2-1-8- پورتفويسهام. 19

2-1-9- تئوری نوین پرتفوی... 21

2-1-10- سبد ردیاب شاخص..... 22

2-1-11- منطق فازی... 23

2-2- مطالعه تحقیقات پیشین... 28

2-2-1- مدل های مارکویتزی... 28

2-2-2- مدل های عاملی... 29

2-2-3- مدل های مستقل... 31

2-3- نوآوری تحقیق... 37

فصل سوم. 38

مقدمه. 39

3-1- مدل سبد ردیاب شاخص..... 39

3-2- متغیرهای فازی... 42

3-2-1- تابع اعتبار. 43

2-2- روش GMIRبرای نمایش اعداد فازی تعمیم یافته. 43

3-2-3- تفاضل فازی... 44

3-2-4- ارزش در معرض خطر فازی... 45

3-3- سبد ردیاب شاخص فازی... 46

3-3-1- محاسبه بازده سبد ردیاب... 46

3-3-2- محاسبه انحراف بازده سبد از بازده شاخص..... 47

3-3-3- محاسبه تابع هدف مسئله. 48

3-3-4- مدل ریاضی سبد ردیاب شاخص فازی با رویکرد ارزش در معرض خطر. 49

فصل چهارم. 51

مقدمه. 52

4-1- کلیاتی در مورد بورس اوراق بهادار تهران.. 52

4-1-1- تاريخچهبورسدرايران.. 52

4-1-2- ساز و کار انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران.. 53

4-2- جمع آوری داده53

4-3- حل عددی مدل.. 55

فصل پنجم.. 66

5-1- نتیجه گیری... 67

5-2- پیشنهاد تحقیقات آتی... 68

منابع و مأخذ.. 69

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه