جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تطبیقی ادله اثبات معاد از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام با دیدگاه متکلمان

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد  رشته علوم حدیث

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

از موضوعات بسیار مهم و سرنوشت‌ساز انسان، معاد است. اما در باب آن مسأله­ی مورد اختلاف بين علماي اسلام در امر معاد بين روحاني بودن و جسماني بودن آن است، عقلاء و دانشمندان بر مبناي علم و روش خود يا استناد به عقل محض نموده‌اند و دلايل عقلي در اين زمينه آورده‌اند که گام‌هاي خود را در عرصه فلسفي فرسوده‌اند و يا به روش اخباري گري محض که باز به بن بست تعطيلي عقل رسیده‌اند، در اين ميان علمايي که با محوريت قرآن و تفسير امامان شیعه به روش کلامي رسیده‌اند نه محجوريت عقل و قرآن را به ارمغان آورده­اند و نه محجوريت قرآن و روايات را، بلکه با استعانت از کلام وحی و روايات تفسيري ائمه اطهار(ع) به نکاتي ظريف دست يافته­اند که راه‌هايي محکم ترکيب شده از عقل در فهم کلام الله و کلام ائمه(ع) را حاصل شده است، اين استدلالات به قدري محکم و قابل استفاده است که اگر براي بيان و احتجاج با غير مسلمان نيز به کار رود و تنها از مباحث عقليش استفاده شود باز قابل توفيق مي‌باشد. امام صادق(ع) در بين مردم از اين شيوه نيز استفاده برده تا حجت بر ديگران تمام نموده و راه هدايت را به آنان نشان دهد؛ لذا در اين تحقيق موضوع معاد را در بين روايات امام جعفر صادق(ع) در باب معاد و تطبيق آن با نظرات متکلمان اسلامي از ميان درياي عظيم و گوهر بار روايات منصوصه از امام علیه‌السلام و بيان متکلمين با محوريت بحار الانوار مورد کنکاش و بررسي قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شد که امام صادق(ع) و جمهور متکلمین شیعه معاد را امری تحقق یافتنی دانسته و بر وقوع معاد به صورت روحانی و جسمانی تأکید دارند؛ امام صادق(ع) با بیان دلایل عقلی و استناد به آیات قرآن و احتجاجات علمی، وقوع معاد جسمانی و روحانی را به اثبات می­رساند؛ و نظر متکلمین شیعه با نظر امام صادق(ع) در باب مسأله­ی معاد و چگونگی وقوع آن، یکسان و هم سو است.

كليد واژه‌ها: امام صادق(ع)؛ متکلمان؛ بحار الانوار؛ معاد جسماني؛ معاد روحاني؛ شیعه؛ معتزله.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیاتوادبیاتپژوهش

1-1. کلیات.. 3

1- 1-1. تعريف مسأله. 3

1- 1- 2. سابقه و پيشينه تحقيق. 7

1- 1-3. ضرورت انجام تحقيق. 7

1- 1- 4. بيان سؤال‌هاي تحقيق. 8

1- 1-5. فرضيه‌ها9

1- 1- 6. هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقيق. 9

1- 1-7. بيان روش تحقيق. 9

1- 1-8. قلمرو مکاني و زماني تحقيق. 10

1- 1- 9. روش تجزيه وتحليل داده‌ها10

1-2. مقدمات و ادبیات پژوهش... 11

1-2-1. تعاریف لغوی و اصطلاحی.. 11

1-2-2. معاد در قرآن. 12

1- 2-3. معاد در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام. 14

1-2-4. ادلهی اثبات معاد. 15

1-2-5. ادله متکلمین برای ضرورت معاد. 18

1-2-6. انواع معاد. 22

1- 2- 7. پاسخ قرآن به شبهات معاد. 37

فصل دوم: معادازدیدگاهامامصادقعلیه‌السلام(حدیثشناسیِمعاد)

مقدمه. 45

2- 1. شرایط علمی و فرهنگی در زمان امام صادق(ع)46

2-2. موسوعة الامام الصادق علیه‌السلام، و روایات معاد. 47

2-2-1. قیامت.. 48

2-2-1-1. اسماء قيامت.. 48

2- 2-2. مرگ.. 52

2-2-3. قبر. 58

2-2-4. برزخ. 60

2-2-5. رستاخيز. 60

2-2-6. زنده شدن مردگان. 61

2-2-7. برانگيخته شدن اموات.. 63

2-3. دیدگاه امام صادق(ع) درباره معاد جسمانی.. 63

2 – 4. احتجاجات امام صادق (ع) و شاگردانش درباره معاد. 66

2-4-1. عذاب آخرت و جسم. 66

2-4-2. ثواب و عقاب در قيامت.. 66

2-4-3. احتجاجات امام صادق(ع) با فرد زندیق در باب قبر و قیامت.. 68

فصل سوم: ادلهمعادازدیدگاهمتکلمان وجایگاهنظریاتامامصادقعلیه‌السلامدربینمتکلمان

3-1. درآمد. 75

3-2. پیدایش کلام امامیه. 75

3-3. پیشگامی شیعه در پرداختن به مسائل مهم کلامی.. 76

3-4. رابطه کلام امامیه با معتزله و اشاعره77

3-5. مسائل کلامی مورد اختلاف امامیه و معتزله. 78

3-5-1. مرتكب كبائر. 78

3-5-2. بهشت و جهنّم. 79

3-5-3. شفاعت.. 79

3-5-4. مفهوم إحباط.. 80

3-5-5. دامنه حجيت عقل. 81

3-5-6. قبول توبه از طرف خداوند. 81

3-5-7. برترى انبياء بر فرشتگان. 82

3-5-8. جبر و اختيار. 82

3-5-9. لزوم بعثت.. 83

3-5-10. عصمت امام. 83

3-5-11. امر به معروف و نهى از منكر. 84

3-5-12. مرتكب كبيره و خلود در آتش... 84

3-6. مسائل کلامی مورد اختلاف امامیه و اشاعره85

3-6-1. عینیت ذات و صفات.. 85

3-6-2. صفات خبریه. 85

3-6-3. جبر و اختیار. 86

3-6-4. استطاعت.. 86

3-6-5. رؤیت خداوند. 87

3-6-6. کلام خداوند. 87

3-6-7. حسن و قبح عقلی.. 88

3-7. روش بحث در کلام امامیه. 89

3-8. دیدگاه فیلسوفان و متکلمان درباره معاد. 91

3-8-1. ابن سینا91

3-8-2. شيخ کليني.. 91

3-8-3. شیخ مفید. 93

3-8-4. سید مرتضی.. 94

3-8-5. خواجه‌نصیرالدین طوسي.. 97

3-8-6. علامه حلی.. 97

3-8-7. فیض کاشانی.. 99

3-8-8. محمدباقر مجلسی.. 99

3-8-9. صدر المتألهین.. 102

3-8-10. محقق دوانی.. 103

فصل چهارم: جمع بندیونتیجهگیری

4-1. معاد روحانی و جسمانی نزد متکلمان شیعه. 105

4-2. معاد از نگاه امام صادق(ع) و متکلمين.. 107

4 – 3. مروری دیگر بر چگونگی وقوع معاد. 110

4-4. خلاصه و نتیجه بحث.. 112

منابع و مآخذ:113

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه