جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تشخیص و مکان یابی متن فارسی در تصاویر مناظر طبیعی دیجیتال

پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

استخراج متن موجود در تصاویر صحنههای طبیعی، امروزه مورد توجه محققین زیادی قرارگرفته است.

در این پایان نامه، روشی برای استخراج متن از صحنه ها با پس زمینه پیچیده ارایه شده است.

الگوریتم پیشنهادی ازهفت مرحله اصلی تشکیل می­شود.در مرحله اول ابتدا به لبه یابی تصویر می پردازیم.به طوری که با استفاده از روش لبه یابی گفته شده می­توان به خوبی تصاویری که نیمه شفاف یا کدر هستند را لبه یابی کرد.در مرحله دوم نواحی کاندید متن را انتخاب می­کنیم سپس در مرحله سوم پیکسلهای به هم پیوسته را شناسایی می کنیم مرحله بعدی حذف اتصالات زاید می باشد.مرحله پنجم نیز اتصالات تیره را حذف خواهیم کرد و همچنین در مرحله بعد اتصالات نزدیک متن را پیدا کنیم و در نهایت در مرحله آخر به یافتن همسایه های شبیه یه هم بپردازیم.نتایج ارزیابی روش پیشنهادی بر روی صحنه ها ،دارای متون فارسی با قلم های مختلف با پس زمینه های ساده و پیچیده متون می باشند که بر اساس تشخیص و ارزیابی نتایج سهمجموعهداده ICDAR 2003/2005 Dataset، Microsoft Street View Text Detection Dataset ومجموعهدادهفارسی ،روش تشخیص متنپیشنهاد شده می تواند برای متن با قلم ها، اندازه، رنگ و جهت گیری های مختلف کارآمد باشد. این نتیجه در مقایسه با روش های موجود بسیار امیدوار کننده است.

 

واژه‌های کلیدی:

پردازش تصویر، تشخیص متن ، مکان یابی، تصویرمتنی

 

فهرست عناوین

صفحه

1    فصل اول مقدمه. 1

1‌.1‌   طرحمساله. 2

1‌.2‌   کاربردهایاستخراجمتنازتصاویرمناظرطبیعی.. 3

1‌.3‌   چالشهایفهممتنازتصاویرمناظرطبیعی.. 4

2    فصل دوم مروریبرروشهایشناساییمتندرصحنه ها6

2‌.1‌   روش هایمبتنیبرناحیه. 7

2‌.2‌   روش هایمبتنیبریادگیریماشین.. 10

2‌.3‌   روش هایمبتنیبررنگ... 11

2‌.4‌   روش هایمبتنیبربافت... 11

2‌.5‌   روش هایترکیبی.. 13

3   فصل سوم مفاهیم اولیه و روش پیشنهادی.. 15

3‌.1‌   مقدمه ای بر پردازش تصویر. 16

3‌.2‌   پیکسل   16

3‌.3‌   مسیر...................17

3‌.4‌   اتصال  17

3‌.5‌   هیستوگرام. 17

3‌.6‌   آستانه گيري ( Threshold )17

3‌.7‌   تشخيص الگو ( Pattern Recognition )18

3‌.8‌   تشخيص لبه در يک تصوير. 18

3‌.9‌   بزرگ نماييZoom ): ). 19

3‌.10‌فشرده سازي.. 19

3‌.11‌باينري (دوسطحي) كردن تصوير متن :20

3‌.12‌نازك سازي.. 20

روش پیشنهادی.. 21

3‌.13‌لبه یابی.. 22

3‌.14‌انتخاب نواحی کاندید. 25

3‌.15‌پیکسل های به هم پیوسته. 27

3‌.16‌  حذف اتصالات زائد. 29

3‌.17‌حذف اتصالات تیره30

3‌.18‌اتصالات نزدیک کاندید متن.. 30

3‌.19‌همسایه های شبیه به هم.. 32

4    فصل چهارم نتایج شبیه سازی.. 34

4‌.1‌   نتایج لبه یابی.. 35

4‌.2‌   نتیجه شمارش تعداد یک های سطور38

4‌.3‌   پیکسل های به هم پیوسته. 41

4‌.4‌   نتایج حذف پیکسل های کوچک... 42

4‌.5‌   حذف نویز های کاندید شده43

4‌.6‌    نتایج نزدیکی به کاندیداها44

4‌.7‌   نتایج شباهت همسایگی.. 45

4‌.8‌   مقادیر مختلف آستانه ها47

4‌.9‌   نمونه تصاویر یافت شده47

5   فصل پنجم نتیجه گیری.. 51

منابع و مراجع.. 54

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

مجموعه مهندسی برق

محصولات جدید

خبرنامه