جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

کنترل D-StatCom براي بهبود کيفيت توان در شبکه برق مترو

پايان نامه ي کارشناسي ارشد رشته ي مهندسي برق گرايش قدرت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

           قطارهای شهری به دلیل دارا بودن مسیر تردد انحصاری از وسایل رفت و آمد سریع به حساب می آیند. قطارهای برقی شهری به دلیل نداشتن مشکل آلایندگی امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. قطارهای برقی به دلیل ماهیت نوع موتورها، در مدهای مختلف کاری موتوری و ترمزی و نیاز به توان لحظه ای بالا برای تعداد زیاد آنها و همچنین وجود مبدلهای به کار رفته در کنترل آنها از دید شبکه قدرت بالا دست به عنوان یک بار غیر خطی بوده که  می توانند، پارامترهای کیفیت توان مانند هارمونیک ها را تغییر دهند، لذا بکارگیری تجهیزات جبران کننده در سمت بار به منظور بهبود پروفایل ولتاژ و جریان و پارامترهای کیفیت توان امری ضروری است. در این پایان نامه قطار برقی شهری با تغذیه ولتاژ DC مورد توجه قرار گرفته است. در پست های تامین کننده ولتاژ DC از یکسو کننده ها استفاده شده که خود منبع تولید هارمونیک هستند و همچنین در ترکشن های DC توانی که در مد ترمزی تولید می شود توسط مقاومت ها تلف می شود. با توجه به این مسائل در این پایان نامه جبران کننده استاتیکی توزیع[1] مورد توجه قرار گرفته است. در این جبران کننده انواع کنترل کننده های کلاسیک PI، هوشمند فازی و بلبیک استفاده شده و عملکرد آنها در جبران پدیده های کیفیت توان خصوصا کاهش هارمونیکهای جریان و کاهش تلفات انرژی در شبکه مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده عملکرد مناسب کنترل کننده های فازی و بلبیک در جبران کننده استاتیکی می باشد.

كليد واژه ها: قطار شهري، جبران كنندة استاتيكي توزيع، روش فازي، روش كلاسيك PI، روش هوشمند بلبيك .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

پيشگفتار......................................................................................................................................................................... ر

 

فصل اول

مقدمه.................................................................................................................................. 1

1-1- تاريخچه قطارهاي برقي و تکامل سيستم ترکشن الکتريکي.............................................................................. 1

1-2- دسته بندي سيستم هاي ترکشن............................................................................................................................ 3

1-3- ترکشن الکتريکي................................................................................................................................................. 3

1-4- خصوصيات موتورهاي DC................................................................................................................................. 4

1-5- مقايسه ترکشن الکتريکي با ترکشن غير الکتريکي............................................................................................. 4

 

فصل دوم

بررسي ترکشن هاي موجود................................................................................................. 6

2-1- مقدمه..................................................................................................................................................................... 6

2-2- انواع قطار برقي از جهت حمل و نقل................................................................................................................... 7

2-3- کاربرد انواع قطار برقي......................................................................................................................................... 7

2-4- انواع شبکه هاي تغذيه کننده قطار برقي............................................................................................................... 9

2-5- انواع شبکه هاي کنتاکت قطارهاي برقي........................................................................................................... 19

2-6- موتورهاي قطار برقي.......................................................................................................................................... 22

2-7- منحني سرعت قطاربرقي..................................................................................................................................... 27

2-8- پست هاي تراكشن.............................................................................................................................................. 28

2-9- ترانسفورمرهاي پست تراكشن.......................................................................................................................... 29

 

 

 

فصل سوم

معرفي پديده هاي کيفيت توان و ساختار جبرانگر استاتيکي توزيع...................................... 30

3-1- پديده هاي مختلف کيفيت توان........................................................................................................................ 30

3-2- ساختمان جبرانگر استاتيکي توزيع..................................................................................................................... 37

3-3- روش هاي استخراج سيگنال مرجع.................................................................................................................... 48

 

فصل چهارم

روش هاي هوشمند فازي و بلبيک...................................................................................... 58

4-1- الگوريتم فازي.................................................................................................................................................... 58

4-2- کنترل کننده بلبيک............................................................................................................................................ 62

 

فصل پنجم

پياده سازي ترکشن و کنترل کننده ها در محيط نرم افزار PSCAD/EMTDC.................. 66

5-1- مقدمه.................................................................................................................................................................. 66

5-2- ترکشن موتورها.................................................................................................................................................. 67

5-3- سيستم تغذيه........................................................................................................................................................ 83

5-4- مدل قطار برقي و شبیه سازی ترکشن موتور...................................................................................................... 85

5-5- ساختمان D-StatCom.................................................................................................................................. 90

5-6- ارایه مراحل شبيه سازي...................................................................................................................................... 92

5-7- فلوچارت عملکرد مدار................................................................................................................................... 103

 

فصل ششم

نتايج شبيه سازي.............................................................................................................. 104

 

فصل هفتم

نتيجه گيري و پيشنهاد ادامه کار........................................................................................ 116

7-1- نتيجه گيري....................................................................................................................................................... 116

7-2- پيشنهادات......................................................................................................................................................... 117

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه