جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود همزمان پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژ در شرایط نرمال

پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسي ارشد در رشته ي مهندسي برق گرايش قدرت

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود همزمان پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژ در شرایط نرمال و اضطرار شبکه با استفاده از الگوریتم اشتراک اطلاعات

جدید

14,900 تومان

توضیحات

 چکیده:

توان­های اکتیو و راکتیو از سرویس­های شبکه برق به شمار می­روند که نقش مهمی در ارتباط با تامین توان، بهبود پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژدر سیستم قدرت بازی می­کنند. در سیستم­های قدرت مدرن که همواره تحت استرس بهره­برداری می­شوند، مسئله ولتاژ اهمیت بیشتری پیدا می­کند، بنابراین می­بایست تا جایی که ممکن است، پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژبهبود یابد. منظور از پروفیل ولتاژ اندازه ولتاژ باس هاست که تا جایی که ممکن است می بایست به مقدار یک پریونیت نزدیکتر شود. منظور از پایداری استاتیکی ولتاژ نیز حد بارپذیری شبکه است. به عبارت دیگر به دنبال آن هستیم تا حد بارپذیری شبکه را بهبود دهیم. این به معنای آن است که ولتاژ باسهای شبکه با افزایش بار دیرتر دچار فروپاشی ولتاژ شوند.

به منظور تقویت ولتاژ شبکه از تجهیزات و ادوات متفاوتی می­توان بهره برد. از جمله این ادوات منابع تولید پراکنده هستند که با تزریق توان اکتیو و راکتیو به شبکه سبب بهبود پایداری ولتاژ و پروفیل ولتاژ شبکه می شوند. از آنجا که این منابع در سمت مصرف و در انتهای شبکه نصب می­شوند بار را به صورت محلی تامین کرده و از حرکت جریان در خطوط شبکه از سمت تولیدکنندگان به سمت مصرف می­کاهند. با کاهش اندازه جریان اکتیو و راکتیو از خطوط شبکه افت ولتاژ شبکه در خطوط نیز که متناسب با میزان جریان است کاسته می شود. با کاهش افت ولتاژ خطوط، ولتاژ انتهایی شبکه کمتر کاهش یافته و مقدار آن بهبود می یابد.

از سوی دیگر تامین توان بار به صورت محلی سبب بارپذیری بیشتر شبکه می­گردد. به این دلیل که فروپاشی ولتاژ نیز به عبور جریان از خطوط شبکه وابسته است که با تامین محلی توان اکتیو و راکتیو در محل باسهای شبکه توسط منابع تولید پراکنده از عبور جریان از خطوط شبکه کاسته شده و بارپذیری شبکه نیز بهبود می یابد. بنابراین ایده بکارگیری منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژ مد نظر قرار گرفت.

سیستم قدرت همواره در شرایط نرمال خود به سر نمی­برد. انواع خطاهای ممکن نیز می­بایست در مطالعات در نظر گرفته شود. این خطاها می­تواند خطاهای طبیعی نظیر صاعقه باشد یا خطاهای ناشی از استهلاک و کهنگی تجهیزات یا خطاهای اپراتوری. به هر صورت می بایست تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری نیز در نظر گرفته شود.

در این پایان­نامه، مکان و ظرفیت بهینه واحد تولید پراکندهبه منظور بهبود پروفیلو پایداری استاتیکی ولتاژ تعیین شده است. بنابراین دو شاخص فنی، شاخص پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژ، در نظر گرفته شده است. در این پایان­نامه به منظور نزدیک شدن به شرایط واقعی سیستم قدرت، علاوه بر شرایط نرمال، شرایط اضطرار شبکه نیز لحاظ شده است.

فهرست مطالب

چکیده............................................................................................................................................................4

فصل 1: پیشگفتار

1-1- مقدمه. 7

1-2- هدف از پایان­نامه. 8

1-3- ساختار پایان­نامه. 9

 

فصل 2: تولید پراکنده

2-1- تعاریف تولید پراکنده11

2-2- معرفی جایگاه تولید پراکنده در سیستم­های برق.. 11

2-3- تولید پراکنده و کاهش اتکا به شبکه­های سراسری انتقال انرژی.. 13

2-4- مسائل نظارتی و تکنولوژیکی.. 14

2-5- شاخص­های اصلی مورد نظر در تصمیم­گیری و بکارگیری تولید پراکنده16

2-6- مزایای استفاده از تولید پراکنده17

2-7- معایب استفاده از تولید پراکنده20

2-8- فن­آوری­های بکاررفته در تولیدات پراکنده20

2-9- موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا21

 

فصل 3: پروفیل ولتاژ و تلفات توان

3-1- مقدمه. 25

3-2- پروفیل ولتاژ. 25

3-3- پایداری ولتاژ و تحلیل استاتیکی آن. 28

 

فصل 4: الگوریتم­های تکاملی برای حل مسائل بهینه­سازی

4-1- مقدمه. 38

4-2- الگوریتم­های تکاملی.. 38

4-3- برخی الگوریتم­های تکاملی.. 40

 

فصل 5: جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژ در شرایط نرمال و اضطرار شبکه

 

5-1- مقدمه. 56

5-2- مدل حالت دائم واحدهای تولید پراکنده57

5-3- الگوریتم تکاملی چند هدفی بر مبنای جبهه پارتو. 58

5-4- مسئله بهینه­سازی.. 60

5-5- شبیه­سازی­ها61

 

فصل 6: نتیجه­گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه­گیری.. 73

6-2- پیشنهادات جهت تحقیقات بیشتر. 73

مراجع. 75

 

پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسي ارشد در رشته ي مهندسي برق گرايش قدرت

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود همزمان پروفیل و پایداری استاتیکی ولتاژ در شرایط نرمال و اضطرار شبکه با استفاده از الگوریتم اشتراک اطلاعات

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه