جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تحلیل اقتصادی مسئولیت کیفری دولت در عرصه محیط زیست

دانلود مقاله تمام متن برای رشته ی حقوق بین الملل

نیلوفر نجاتی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد شیراز

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

آنچه در این مقاله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته حقوق اقتصادی مرتبط با مسئولیت کیفری ناشی از خسارات وارد بر محیط زیست می‌باشد. در این راستا ابتدا نظریه‌های مسئولیت مدنی اعم از خطر، خطا و نظریه مسئولیت مختلط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا به نظر می‌رسد در موارد خطر آفرین باید اصل را بر نظریه خطر قرار داده و فرض مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفت. در موارد خطا باید اصل را بر مسئولیت شخص مسئول دانست و وی را مجبور به جبران خسارت نمود. در موارد شک باید فرض مسئولیت مختلط را پذیرفت. به نظر می‌رسد در پرتو توجه به نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق همبستگی و با لزوم انعقاد معاهدات مختلف و پیوستن کشورها بدان هماهنگ سازی خاصی در سطح فراملی برای مطالبه خسارات زیست محیطی و تعیین شخص مسئول در این موارد پیش بینی شده است. این تعهد عام، فراگیر و جهانشمول از حیطه مرزهای داخلی گذشته و به صورت یکسان بر همه کشورها تحمیل می‌شود.

واژگان کلیدی:

مسئولیت کیفری، جبران خسارت، خطر، خطا، محیط زیست

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه