جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شبهات مستشرقان نسبت به سیره ی اخلاقی پیامبر ص و نقد آن با تکیه بر قرآن و روایات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ی الهیات (علوم قرآن و حدیث)

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

شبهات مستشرقان نسبت به سیره‌ی اخلاقی پیامبر(ص) و نقد آن با تکیه بر قرآن و روایات

زندگانی پیامبر اسلام به عنوان آخرین و برترین فرستاده خداوند از همان آغاز بعثت مورد توجه عالمان و اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. در این میان مستشرقان با واکاوی سیره پیامبرگاه با نگاهی همدلانه و منصفانه با مسلمانان، شخصیت پیامبر اسلام را ستوده و در آثار خود از عظمت و حسن اخلاق ایشان یاد کرده‌اند و گاهی با نگاه کینه‌توزانه و مملو از تعصبات دینی به ساحت مقدس پیامبر اسلام شبهاتی را وارد می‌کنند. این مستشرقان به عنوان پیش‌قراولان استعمار با نگاهی مغرضانه یا ناآگاهانه به زندگی و نبوت پیامبر، تعدد زوجات پیامبر و جنگ‌های صدر اسلام را دلیل بر شهوت‌رانی، خشونت‌ورزی، جاه‌طلبی، فریب‌کاری و شیادی پیامبر دانسته‌اند. آنان با استفاده از سلطه استعمار در رسانه‌های جهانی به اشاعه و ترویج این شبهات در اذهان مردم جهان پرداخته‌اند. لذا لازم است با بررسی و مطالعه سیره اخلاقی پیامبر و ارائه دلایل متقن و شواهد تاریخی از سیره آن حضرت پاسخی مناسب به این مستشرقان ناآگاه داده شود.

بنابراین هدف از این تحقیق پاسخ به شبهات مستشرقان پیرامون سیره‌ی اخلاقی پیامبر با استفاده از قرآن، روایات و بیان قراين و شواهد تاریخی از سیره‌ی اخلاقی ایشان و سخنان مستشرقان دیگر است. لذا در این تحقیق ابتدا تعریفی از استشراق و سیره‌شناسی آورده و ادوار گوناگون شرق‌شناسی و سیره‌شناسی پیامبر در غرب را بررسی و انگیزه‌های مستشرقان را بیان کرده و سپس به سه شبهه مستشرقان پیرامون تعدد زوجات، جنگ‌های پیامبر و تهمت فریب‌کاری به آن حضرت را با استفاده از قرآن، روایات و واقعیات تاریخی سیره‌ی پیامبر و سخنان دیگر مستشرقان پاسخ داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که به شهادت تاریخ و گواهی قرآن ایشان دارای خلق عظیم و الگوی مسلمانان هستند. در نتیجه اتهاماتی که مستشرقان ناآگاه به پیامبر وارد کرده‌اند فاقد ارزش علمی و بی‌اساس ‌است.

کلید واژه‌ها:قرآن، پیامبر(ص)، سیره‌ی اخلاقی، مستشرقان


فصل اول: كليات تحقیق.. 1

۱ – مقدمه. 2

۲- بیان مساله. 4

۳- پرسش‌های پژوهش... 4

۳-۱- پرسش‌های اصلی.. 4

۳-۲- پرسش‌های فرعی.. 4

۴- فرضیه پژوهش... 5

۵- پیشینه پژوهش... 5

۶- ضرورت پژوهش... 6

۷- هدف پژوهش... 7

۸- روش پژوهش... 7

۹- بیان مفاهیم و اصطلاحات.. 7

۹-1- استشراق در لغت و اصطلاح. 7

9-2- سیره در لغت و اصطلاح. 9

9-۳- اخلاق در لغت و اصطلاح. 10

فصل دوم: تجزیه و تحلیل داده‌ها12

بخش اول: شرقشناسی و سیره پیامبر اسلام(ص). 13

دوره‌های شرق شناسی.. 14

اهداف و انگیزه های مستشرقان:18

سیره شناسی پیامبر(ص):22

سیره نگاری پیامبر اسلام(ص) در غرب.. 24

دوره های چهارگانه سیره نگاری در غرب.. 24

بخش دوم: مستشرقان و شبهه تعدد زوجات پیامبر(ص). 29

مقدمه:30

شبهات مستشرقان پیرامون تعدد زوجات پیامبر(ص):31

ریشه های نگرش منفی مستشرقان به ازدواجهای پیامبر (ص). 33

پاسخ به شبهات:34

۱- تعارض با شخصیت و سیره پیامبر (ص)35

۱-۱- وارستگی از دنیا:37

۱-۲- عبادت و تهجد پیامبر (ص):38

۱-۳- پایداری و تحمل مشکلات:39

۲- تعارض با واقعیتهای تاریخی:40

۳- تعارض با تحلیلهای عالمانه دیگر مستشرقان:44

همسران پیامبر (ص). 48

فلسفه ازدواج های پیامبر(ص). 52

1- سرپرستی و تکریم زنان بیوه مهاجران و مجاهدان:52

2- جلب حمایت قبایل و مشارکت سیاسی:54

3- رهایی کنیزان:55

4- اهداف تربیتی و آموزشی:56

5- ابطال عقاید جاهلی:57

خاورشناسان و ماجرای ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت جحش... 59

پاسخ به شبهه ی مستشرقان درباره حدیث پیامبر(ص). 61

بخش سوم: شبهه خشونت‌ورزی پیامبر اسلام (ص). 64

مقدمه. 65

دسته‌بندی کلی دیدگاه‌های مستشرقان. 67

۱- اعمال خشونت بر غیر مسلمانان‌ و گسترش اسلام68

2-اشباع روحیه جنگ‌طلبی تازه مسلمانان. 69

۳-انتقام و تسویه حساب با مخالفان. 70

4-تأمین زندگی و معیشت مسلمانان. 71

پاسخ به شبهه:73

1- تعارض با آیات قرآن:73

1-1- تعارض با توصیفات قرآن از پیامبر اسلام (ص):73

1-2- تعارض با آیات قرآن پیرامون اهداف جنگ‌های پیامبر(ص):77

1-2-1- جنگ‌های مشروع در اسلام79

1-2-1-1- جنگ دفاعی:79

1-2-1-2- جنگ با مشرکان، کفار محارب و معاند:79

1-2-1-3-جنگ با منافقان:80

1-2-1- 4-جنگ با پیمان شکنان خیانت‌کار:80

1-2-1-5- جنگ با اهل بغی:81

1-2-1-6- جنگ برای نجات ستم دیدگان:81

1-2-1-7- جنگ برای احقاق حق الله و حقوق انسانی انسان‌ها:82

2- تعارض با شخصیت و سیره پیامبر اسلام (ص):82

۲-۱- مهربانی و ساده‌زیستی:83

۲-۲- عفو و گذشت:84

۲-۳- بیزاری از جنگ و خونریزی:85

۳- تعارض با واقعیت‌های تاریخی:86

۴- تعارض با سخن دیگر مستشرقان:93

بخش چهارم : مستشرقان و شبهه دروغ‌گویی پیامبر (ص). 96

مقدمه:97

نظرات برخی از مستشرقان پیرامون دروغ‌گویی پیامبر اسلام(ص) :98

پاسخ به شبهه:101

۱- گواهى خداوند به پيامبرى محمّد(ص):102

۲- اثبات نبوت حضرت محمد(ص) از راه قرائن و شواهد105

۲-۱-صدق و راستی. 106

۲-۲- دورى از فريب‌كاری.. 108

۳- بشارت انبیای پيشين. 110

۳-۱- گواهی قرآن بر بشارت انبیای پیشین. 110

۳-۲- بشارت به نبوت پیامبر اسلام(ص) در تورات و انجیل. 111

۳-۳- بشارت برخی از علمای یهود و مسیحی به نبوت پیامبر اسلام(ص):119

۴- اثبات پیامبری از راه معجزه122

۴-۱- معجزه122

۴-۲- شرایط اعجاز. 123

۴-۳- قرآن معجزه جاوید حضرت محمد (ص)125

۴-۴- معجزات دیگر حضرت محمد (ص)127

۴-۴-۱- اخبار غيبي. 127

۴-۴-2-اعجاز عملي. 128

۵- تعارض با سخن دیگر مستشرقان:129

فصل سوم: نتیجه گیری.. 133

نتیجه گیری.. 134

نتیجه نهایی.. 137

پیشنهادات.. 138

منابع و مآخذ. 139

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه