جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

پترولوژی لامپروفیرهای منشوری شرق سرو ارومیه

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زمین­ شناسی گرایش پترولوژی

جدید

30,000 تومان

توضیحات

چکیده

لامپرفیرهای شرق سرو، ارومیه به سن کواترنری بر روی رسوبات دشت سیلابی قدیمی در مرز زون سنندج- سیرجان و ارومیه- دختر رخنمون دارند. این سنگ­ها به صورت منشوری و اسکوری گسترش یافته­اند. مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی نشان داد که، سنگ­های منطقه لامپروفیر هستند و ماهیت آلکالن دارند. عمده کانی­های تشکیل دهنده لامپروفیرها، کلینوپیروکسن همراه با کانی­های فرعی آمفیبول می­باشد. همه نمونه­های سنگی دارای بافت پورفیری، گلومروپورفیری و آمیگدالوئیدال می­باشند. تغییرات نورم نمونه­ها، همراه با تغییرات در عناصر فرعی و کمیاب و نسبت­های آنها بیانگر آلایش با پوسته قاره­ای است. نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده به گوشته اولیه نشان می­دهد که ماگمای مادر این سنگ­ها از یک گوشته غنی از عناصر Ba، Th، U و LREE و فقیر از Ta، Nb، Hf، HFSE و Rb نشأت گرفته است. پس از اتمام فرورانش نئوتتيس به زير ايران مرکزي، شکست در بقایای پوسته اقیانوسی در زير زون تصادمي عربي- اوراسيا تحت شرايط درون صفحه­اي اتفاق افتاد. فشار مايل از صفحه عربي و گسترش عملکرد گسل­هاي امتداد لغز راستگرد که با شکست بقاياي پوسته اقيانوسي توسعه یافته­اند، باعث کاهش فشار گردید و در نتیجه ذوب کاهش فشاري در گوشته رخ داد. تقدم و تاخر اين فرايندها باعث شد تا نمونه­هاي مورد مطالعه ماهیت حاشیه فعال قاره­ای با دخالت عناصر فرورانشي را نمايش دهند. مذاب­هاي گوشته­اي حاصل در امتداد همين سيستم­هاي گسلي فوران نمودند.

کلید واژه­ها: آلکالی لامپروفیر، نئوتتیس، شکست در تیغه فرورانشی، گسل­های امتداد لغز راستگرد، ارومیه.

فهرست مطالب

 

 

صفحه

فصل اول : کلیات

چکیده فارسی........................................................................................................................................................

 

1

1- 1- مقدمه.........................................................................................................................................................

2

1- 2- هدف از مطالعه..........................................................................................................................................

4

1- 3- کارهای قبلی..............................................................................................................................................

4

1- 4- سازماندهی پایان نامه.................................................................................................................................

4

1- 5- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه......................................................................................................

5

1- 6- آب و هوا و پوشش   گیاهی.......................................................................................................................

6

1- 7- ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه.............................................................................................................

6

1- 8- روش نمونه برداری...................................................................................................................................

7

1- 9- معرفی داده­ها.............................................................................................................................................

8

 

 

فصل دوم : زمین شناسی عمومی وجایگاه تکتونیکی شرق سرو، ارومیه

 

2- 1- مقدمه.........................................................................................................................................................

9

2- 2- زون سنندج- سیرجان................................................................................................................................

10

2- 3- کمربند ارومیه- دختر ................................................................................................................................

12

2- 4- تشکیلات زمین شناسی شرق سرو............................................................................................................

13

     2- 4- 1- پرکامبرین­­­­.....................................................................................................................................

13

     2- 4- 2- پالئوزوئیک زیرین........................................................................................................................

14

2-4-3- پالئوزوئیک بالائی(پرمین بالائی).......................................................................................................

2-4-4- مجموعه­های مزوزوئیک...................................................................................................................

2-4-5- مجموعه­های ترسیر...........................................................................................................................

2-4-6- کواترنر..............................................................................................................................................

14

   15

16

17

 

2- 5- ماگماتیسم در منطقه مورد مطالعه..............................................................................................................

17

     2- 5- 1- گابروهای لایه ای و الترامافیک­ها.................................................................................................

18

     2- 5- 2- گرانیتوئیدها..................................................................................................................................

2-5-3- گنبدهای داسیتی.................................................................................................................................

2-6- مجموعه­های دگرگونه در منطقه مورد مطالعه..............................................................................................

2-6-1- دگرگونی همبری................................................................................................................................

2-6-2- میلونیت­ها...........................................................................................................................................

2-6-3- فیلونیت­های دگرگونی قهقرائی..........................................................................................................

18

18

19

19

19

21

2- 7- مطالعات صحرایی......................................................................................................................................

22

2- 8- شواهدی از وجود چشمه­های آب گرم......................................................................................................

26

2- 9- زمین شناسی ساختمانی.............................................................................................................................

26

 

 

فصل سوم : پتروگرافی

 

3- 1- مقدمه.........................................................................................................................................................

29

3-2- آلکالی لامپروفیر.........................................................................................................................................

29

 

 

فصل چهارم : ژئوشیمی

 

4- 1- مقدمه.........................................................................................................................................................

33

4- 2- تقسیم بندی ژئوشیمیایی سنگ­های مورد مطالعه.......................................................................................

35

4- 3- تعیین سری ماگمایی..................................................................................................................................

35

     4- 3- 1- نمودار عناصر آلکالن- سیلیس.....................................................................................................

36

     4- 3- 2- نمودار Zr (ppm) در مقابل P2O5 (Wt%)............................................................................

36

4-4- تفسیر نمودارهای عنکبوتی.........................................................................................................................

37

     4- 4- 1- نمودارهای عنکبوتی عناصر خاکی نادر........................................................................................

37

     4- 4- 2- نمودارهای عنکبوتی چند عنصری.............................................................................

38

4- 5- کانی شناسی و تعیین درجه ذوب بخشی ..................................................................................................

38

 

فصل پنجم : محیط تکتونوماگمایی

 

5- 1- مقدمه........................................................................................................................................................

40

5 – 2- تعیین محیط تکتونیکی.............................................................................................................................

41

       5- 2- 1- بررسی محیط تکتونیکی بر اساس مولر و همکاران (Muller et al., 1993)........................

41

       5- 2- 2- بررسی محیط تکتونیکی بر اساس روگرس و همکاران(Rogers et al., 1987)..................

41

     5- 2- 3- بررسی محیط تکتونیکی بر اساس زپانسکی (Szczepanski, 2010)....................................

42

     5- 2- 4- بررسی محیط تکتونیکی بر اساس مولر و گراویس (Muller & Groves, 1997)................

43

     5- 2- 5- بررسی محیط تکتونیکی بر اساس وود (Wood, 1980).........................................................

43

5-3- تفسیر نمودارهای تکتونیکی........................................................................................................................

44

 

فصل ششم : نتایج و پیشنهادات

 

6- 1- نتیجه گیری................................................................................................................................................

50

6- 2- پیشنهادات..................................................................................................................................................

51

منابع.......................................................................................................................................................................

52

چکیده انگلیسی.....................................................................................................................................................

58

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه