جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

امکان سنجی راهکارهایی جهت ایجاد درآمد و کاهش هزینه ها در بودجه شهرداری کرمانشاه

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
امروزه اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسائل روز افزون شهری و ناكارآمدی خدمات رسانی به ویژه در شهرهای ملل درحال توسعه از جمله ایران، فقدان منابع مالی پایدار و مستمر، نظام ناكارآمد مدیریت و برنامه ریزی هزینه است که در نهایت به عدم موفقیت چشم اندازهای پیش بینی شدة شهری و نارضایتی شهروندان منتهی می شود. بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی جهت پایداری درآمد و ایجاد کیفیت مناسب زندگی برای شهروندان برخوردار است که در این مسیر، نگاه نو به منابع درآمدى پایدار در شهرداریها، متضمن آيندة روشن براى شهرها جهت توسعه و تحقق شهر ايده آل     می باشد. در این مقاله ،ابتدا به تشریح نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدات در ساختار شهر و شهرداری کرمانشاه، سپس به تحلیل عوامل تأثیر گذار همراه با میزان تاثیر گذاری آنها پرداخته شده که در نهایت راهکارهایی جهت  توانمند سازی درآمد شهرداری و مدیریت مطلوب شهری ارایه می گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل sowt استفاده شده است . در مقاله ای حاضر ، پس از بررسی منابع درآمدی شهرداری مشخص شد عوارض بر پروانه های ساختمانی، حق نظارت مهندسین نظارت، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض نوسازی، عوارض بر پروانه کسب، عوارض بر قراردادها، عوارض حذف پارکینگ، عوارض حق کمیسیون، عوارض آسفالت، عوارض تخلفات ساختمانی، درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله، عوارض معاینه اتومبیل، عوارض سالیانه خودرو، عوارض اسناد رسمی و عوارض بلیط هواپیما عمده منابع درآمدی پایدار برای شهرداری محسوب می شود که ساختار نامناسب تخصیص اعتبارات عمرانی شهرداری با توجه به پایین بودن میزان درآمد پایدارشهرداری را در انجام وظایف و خدمات رسانی مناسب به شهروندان دچار مشکلات عدیده کرده است . بنابراین با توجه به بارز بودن نقاط ضعف در ساختار شهر وشهرداری می توان گفت استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین ، تعریف طرحهای درآمد زا، توسعه و گسترش خدمات شهری ( تاکسیرانی ، فاضلاب شهری و جزء آن) ، تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر برای تمام سر فصل های بودجه ای و برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت به عنوان راهکارهایی هستند که از نقاط قوت و فرصت ها جهت کاهش نقاط ضعف و تهدیدات استخراج شده و شهرداری را در جهت کسب درآمدهای پایدار و خدمات رسانی به شهروندان یاری خواهد کرد .


واژه های کلیدی : برنامه ریزی راهبردی ، توانمندسازی ، درآمدهای پایدار ، توسعه پایدار ، شهر کرمانشاه.

فهرست عنوان

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3-پیشینه علمی و عملی تحقیق. 5

1-4-اهمیت و ضرورت پژوهش... 6

1-5-اهداف تحقیق. 6

1-6-مبانی علمی (چارچوب نظری) پژوهش... 7

1-7-مدل تحلیلی پژوهش... 7

1-8-سوالات تحقیق. 8

1-9-فرضیات.. 8

1-10-قلمرو مکانی پژوهش... 9

1-11-محدوده زمانی پژوهش... 9

1-12-طرح نمونه گیری( روش و تعیین حجم نمونه)10

1-13-شیوه و ابزار گردآوری داده و اطلاعات.. 10

1-14-روش تجزیه و تحلیل داده ها11

1-15-شرح مفهوم ها، اصطلاح ها و متغیرهای پژوهش... 11

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

2-1-مقدمه. 14

2-2-شهرداري وتاريخچه آن در ايران. 14

2-3-وظايف شهرداري.. 16

2-4-تعاریف پارامترهای مالی مرتبط با امور شهرداری ها18

2-4-1-بودجه. 18

2-4-2-صلاح بودجه. 18

2-4-3-متمم بودجه. 18

2-4-4-تفريغ مالي.. 18

2-4-5-سال مالي.. 18

2-4-6-اعتبار. 19

2-4-7-تعهد. 19

2-4-8-هزينه. 19

2-4-9-تمجيل.. 19

2-4-10-تنخواه گردان. 19

2-4-11-پيش پرداخت.. 19

2-4-12-علي الحساب.. 19

2-5-انواع درآمدهای شهرداریها19

2-6- ماهيت فقر شهري.. 22

2-7- کاهش درآمدهای شهری و انحرافات و آسيب هاي اجتماعي.. 25

2-8-اقتصاد دانان كلاسيك و علل کاهش درآمدهای شهری.. 26

2-9-اقتصاد نئوكلاسيك و موضوع فقر. 27

2-10- فقر شهری در شهرهاي جهان سوم. 28

2-11- دوگانگي شهري نمودي از فقر و نابرابري شهري.. 29

2-12- جهانی شدن و تأثیر آن بر فقرای شهری.. 29

2-13-پيشينهتحقيق. 31

فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق

3-1-موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه33

3-2-موقعیت جغرافیایی شهرستان کرمانشاه33

3-3-موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه34

3-4-کرمانشاه در گذر زمان. 35

3-4-1-تاریخچه و وجه تسمیه شهر کرمانشاه35

3-5-جغرافیای طبیعی.. 37

3-5-1-زمین شناسی.. 37

3-5-2-اقلیم. 38

3-5-3-تغییرات دما38

3-5-4-جریان هوا38

3-5-5-نزولات جوی.. 38

3-5-6-رطوبت.. 39

3-5-7-جمعیت شناسی.. 39

3-5-8-بعد خانوار. 40

3-5-9-ساختار سنی.. 41

3-5-10- ساختار جنسی.. 42

3-5-11-سطح سواد و تحصیلات.. 43

3-5-12-ساختار شغلی.. 43

3-6-چشم انداز اقتصاد کرمانشاه44

3-7-سیر تحول و توسعه کرمانشاه در ادوار مختلف... 45

3-7-1-کرمانشاه در سال (1919 میلادی تا 1298 )45

3-7-2-کرمانشاه در سال های (1320-1298 شمسی )45

3-7-3-کرمانشاه در سال های ( 1326-1320 شمسی )46

3-7-4-کرمانشاه در سال های ( 1335-1326 شمسی )46

3-7-5-کرمانشاه در سال های ( 1344-1335 شمسی )47

3-7-6-دوره حاضر ( بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران )47

3-8-سلسه مراتب ساختار فضایی شهر کرمانشاه48

3-8-1- تقسیم بندی مناطق شهری کرمانشاه48

3-9- بررسياجماليازوضعيتشهروامكانات شهرداري.. 50

3-9-1-تاریخچه شهرداری کرمانشاه50

3-9-2-ساختمان شهرداری کرمانشاه51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه. 55

4-2-بررسی اجمالی از وضعیت شهر و امکانات شهرداری شهر کرمانشاه55

4-3-روند درآمد و هزینه های شهرداری کرمانشاه56

4-5-برنامه ریزی راهبردی.. 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه. 80

5-2-نتیجه گیری.. 80

5-3- پیشنهادها83

منابع. 84

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه