جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارائه روشي براي ارزيابي پيشرفت دولت الكترونيكي با استفاده از مدل UN

پايان نامه به عنوان یکی از الزامات جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد دانشکده فنی مهندسی برق و کامپیوتر گروه فناوری اطلاعات

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چكيده:

در سال های اخیردولت الكترونيكی به عنوان مهمترين مسأله در ارتقای ارائه خدمات توسط دولت ها به شهروندان، مؤسسات خصوصی و دولتی، کارمندان خود و حتی به شهروندان سایر کشورها بشمار مي آید با توجه به اینکه طی دو سه سال اخیر بحث دولت الکترونیکی در ایران بطور جدی در حال پیگیری هست بنابراین ضروری است تا برای دستیابی به این هدف ارزیابی های دقیق وپیوسته ای صورت پذیرد تا جایگاه دولت دراین مسیر مشخص و نیز راه- کارها واولویت های برنامه ریزی با اطمینان بیشتری تعیین شود به همین منظورمی توان از شاخص های متفاوتی که در راستای ارزیابی میزان دسترسی به خدمات الکترونیکی دولت هستند،بهره جست.

هرکدام از این شاخص ها توسط مؤسسات و سازمان های معتبر در جهان تعریف شده وهریک با توجه به فرهنگ حاکم بر کشور خود دسته بندی شده است. هرکدام از این شاخصها به قسمتی از ایجاد وتوسعه دولت الکترونیکی تمرکز کرده است.برای مثال برخی از این شاخص ها به ارزیابی زیرساخت های دولت الکترونیکی پرداخته اند،برخی دیگر به ارزیابی نحوه توسعه ورودی ها وبرخی نیز میزان توسعه نسبی خدمات را مورد توجه قرار داده اند. ما در این تحقیق سعی کرده ایم به تعدادی از این ارزیابی ها اشاره کنیم و در نهایت با مقایسه آن ها به یک مدل ارزیابی مناسب برسیم تا بتوان از آن در میزان تحقق دولت الکترونیکی استفاده کرد.

شهرداری اصفهان یکی از سازمانهای است که در ایران اخیراً تلاشهای خوبی در زمینه ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی نموده است طی مصاحبه ای که با مسئولین فاوا آن سازمان انجام گرفت مشخص شد که آنها برای پیاده سازی خدمات الکترونیکی از مدل پنج مرحله ای سازمان ملل استفاده کرده اند که یک مورد مناسب برای ارزیابی ما بود. ما درگاه الکترونیکی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با توجه به مدل پیشنهادی پیشرفت خدمات الکترونیکی را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

 

کلمات کلیدی: دولت الکترونیکی- مدل های پیاده سازی- ارزیابی دولت الکترونیکی- مدل های اطلاع رسانی

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- دولت الكترونيكی.. 3

1-3- اهداف، ضرورت‌ها و مزايا4

1-4- عوامل ایجاد دولت الکترونیک... 6

فصلدوم. 7

2-1- مقدمه. 8

2-2- مدل هاي دولت الكترونيكی.. 8

2-2-1- دولت به شهروند (G2C)8

2-2-2- دولت به بنگاه اقتصادي (G2B)8

2-2-3- دولت به كاركنانش (G2E)9

2-2-4- دولت به دولت ديگر (G2G)9

2-3- مدل هاي پياده سازي دولت الكترونيكی.. 9

2-3- 1-مدل سازمان ملل:11

2-3-2- مدل لاينه - لي:12

2-3- 3- مدل گارتنر. 14

2-4- مدل هاي اطلاع رساني.. 17

2-4-1- مدل انتشاری.. 18

2-4-2- مدل جرياناطلاعات حساس.. 19

2-4-3- مدل تحليل مقايسه‌ای.. 19

2-4-4- مدل مشارکت عمومی.. 20

2-4 -5- مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی.. 21

2-5-تجربه دولت الکترونیکی در ایران. 22

2-5-1 وضع موجود(اقدامات انجام شده،مشکلات و نارسایی ها)25

2-5-2-اقدامات انجام شده. 25

2-5-3-مشکلات و نارسایی ها25

فصل سوم. 27

3-1- مقدمه. 28

3-2- شاخص های ارزیابی آمادگی برای دولت الکترونیکیتوسط سازمان ملل.. 29

3-2-1- شاخص اندازه گیری وب.. 29

3-2-2- شاخص زیرساخت ارتباطات.. 32

3-2-3- شاخص سرمایه انسانی.. 32

3-3- ارزیابی موقعیت و آمادگی دولت الکترونیکی ایران را بین سال های 2003 تا 2010 طبق آمار UN .33

فصل چهارم. 41

4-1-مقدمه. 42

4-2-پژوهش هاي انجام شده درزمینه ارزیابی دولت الکترونیکی.. 42

4-2-1- شاخص های ارزیابی دولت الکترونیکی توسط آقای گوپتا برای دولت الکترونیکی دهلی نو. 42

4-2-2- شاخص های ارزیابی دولت الکترونیکی توسط آقای کوه ،پری باتوک و ژنگ... 45

4-2-3- شاخص های ارزیابی توسط وحید. 49

4-2-4- شاخص های ارزیابی توسط موز ا ئیک... 50

4-2-5- شاخص های ارزیابی WITSA.. 52

4-2-6- شاخص های ارزیابی EIU.. 52

4-2-7- مدل های مختلف ارزیابی دولت الکترونیکی.. 55

4-3- شاخص های ارزیابی وب سایت های دولت الکترونیکی.. 56

4-3-1- شاخص های ارزیابی وب سایت های دولت الکترونیکی توسط چو. 56

4-3-3- شاخص های ارزیابی وب سایت های دولت الکترونیکی توسطفیشروآرنولد. 57

4-3-4- شاخص های ارزیابی وب سایت های دولت الکترونیکی توسطمیدلتون. 58

4-3-5- شاخص های ارزیابی وب سایت های دولت الکترونیکی توسط وي.. 58

4-3-6-شاخص های ارزیابی وب سایت های دولت الکترونیکی توسط پانوپولوتامبوریسوتارابانیس... 59

فصل پنجم. 61

5-1- مقدمه. 62

5-2- مدل ارزیابی دولت الکترونیکی.. 63

5-3- مدل ارزیابی پیشنهادی.. 64

5-4- شهرداری اصفهان. 66

5-4-1 درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان. 66

5-5- ارزیابی پیاده سازی دولت الکترونیکی شهرداری اصفهان. 67

فصل ششم. 72

6-1 - نتيجه گيري.. 73

6-2- پیشنهادات.. 74

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه