جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

سنجش کارایی شهرداری های استان گیلان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته مدیریت گرایش: مدیریت مالی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده:

هدف این پژوهش، ارزیابی مقایسه­ای عملکرد شهرداری­ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوشش داده­ها است تا ضمن ارزیابی عملکرد، معیاری برای شهرداران جهت تنظیم برنامه­ها و عملکرد خود نسبت به شهرداری الگو((Benchmarkوجود داشته باشد. در مطالعه­ی حاضر برای استفاده از روش DEAکه امروزه برای ارزیابی عملکرد­ها فراگیر شده است، مساحت حوزه­ی شهری، تعداد کارکنان و درآمد­ها به عنوان نهاده و هزینه­ های عمران شهری به عنوان ستاده در نظرگرفته شده تا کارآیی شهرداری­ها را با مدل چارنز کوپر و رودز ورودی محور ((CCR-Iمورد بررسی قراردهد. در این پژوهش چهارده شهرداری به عنوان واحد تصمیم­گیری ((DMUاز چهارده شهرستان یکی از استان­های شمالی ایران مورد بررسی قرار گرفتند تا میزان کارآیی هر یک محاسبه شده و بر اساس آن رتبه ­بندی گردند.

کلید واژه­ها: کارایی، ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده­ها

فهرست مطالب

چکیده:1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهميت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- چهارچوب نظری پژوهش... 7

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1ـ6- سوالات پژوهش... 8

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1- تعاریف مفهومی.. 9

1-7-1-1- کارایی.. 9

1-7-1-2- تحلیل پوششی داده ها9

1-8- قلمرو تحقیق.. 10

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8-3- قلمرو مکانی.. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- مفهوم کارایی.. 13

2-3- انواع كارايى.. 15

2-3-1- كارایی فنی.. 15

2-3-2-كارایی تخصیصی.. 15

2-3-3- كارایی اقتصادی.. 15

2-3-4-كارایی ساختاری.. 16

2-3-5-كارایی مقیاس... 16

2-3-6- کاراییعملیاتی.. 16

2-3-7- کارایی منابع انسانی.. 16

2-4- روش های اندازه گیری کارایی.. 16

2- 5- تحلیل پوششی داده ها DEA.. 17

2-6- مدلهای تحلیل پوششی داده ها19

2-6-1- مدل CCR.. 20

2-6-2- مدل نسبت CCR.. 22

2-6-3- مدل CCR ورودی محور. 24

2-6-4- مدل CCR خروجی محور. 26

2-6-5- مدل BCC.. 27

2-7- کنترل وزن ها درتحلیل پوششی داده ها 28

2-8- مدل رتبه بندي اندرسن – پیترسن (AP)29

2-9- مزایا و معایب DEA.. 31

2-9-1- مزایا­ی تکنیک تحلیل پوششی داده­ها در مقایسه با سایر تکنیک­ها

2-9-2- معایب تکنیک تحلیل پوششی داده ها در مقایسه با سایر تکنیکها32

2-10- ویژگی هاي منحصر به فرد DEA.. 34

2-11- معرفی سازمان شهرداری.. 36

2-11-1- تاریخچه شهرداری.. 37

2-11-2- شرح وظایف شهرداری.. 40

2-12- پیشینه پژوهش... 53

2-13- خلاصه فصل.. 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 62

3-2- روش پژوهش... 63

3-3- مراحل اجرای پژوهش... 64

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 64

3-5- معرفی متغیرهای پژوهش... 65

3-5-1- متغیر مستقل.. 65

3-5-2- متغیر وابسته. 66

3-6- روش گردآوری اطلاعات... 68

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات... 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 70

4-2- بررسی نتایج.. 70

4-2-1- بررسی نتایج با مدل CCR-I73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 82

5-1-1- ورودی­ها عبارت بودند از:82

5-1-2- خروجی­ها نیز عبارت بودند از:82

5-2- پاسخ به پرسش­های پژوهش... 83

5-2-1- پرسش اصلی:83

5-2-2- پرسش­های فرعی:83

5-3- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش... 86

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 86

5-3-2- پیشنهادهای آتی.. 87

5-4- محدودیت های تحقیق.. 88

منابع. 89

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه