جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc" مهندسی شیمی - محیط زیست

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی

 

آب تولید شده همراه نفت که شامل مخلوطی از ترکیبات آلی و معدنی می باشد به عنوان بزرگترین پسماند در صنایع بالادستی نفت مطرح می باشد. با افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز حجم این آب روز بروز در حال افزایش بوده و تخلیه نامناسب آن در خشکی و دریا مشکلات زیست محیطی زیادی به همراه خواهد داشت. تاکنون روشهای مختلفی جهت تصفیه آب تولیدی در مناطق دریایی مورد استفاده قرار گرفته اند، اما بیشتر آنها تنها برای رفع آلودگی اولیه مناسب بوده و سیستم موثرتری برای تصفیه مورد نیاز بوده تا آب تولیدی قابل استفاده مجدد یا تخلیه در محیط شود. یکی از مهمترین عوامل در تعیین روش عملیاتی در سکوهای دریایی محدودیت فضا می باشد. در سکوهای نفتی استفاده از روشهای شیمیایی و فیزیکی فشرده در گذشته و امروز مرسوم بوده است. در این مقاله تکنولوژی CFU که از سال 2000 میلادی در مناطق دریایی مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مناسب ترین سیستم تصفیه آب تولیدی در مقایسه با دیگر تکنولوژی های مورد استفاده معرفی شده است. بازده مناسب جداسازی، انعطاف پذیری، عدم حساسیت به نوسانات مختلف، هزینه پایین و فضای کم مورد نیاز این سیستم، شرکتهای نفتی را وادار به استفاده بیش از پیش از این تکنولوژی نموده است.

 

کلمات کليدی:آب توليد شده همراه نفت (PW)، اثرات زیست محیطی، تصفیه،سکوی نفتی، واحد شناورسازی فشرده(CFU)

 

فهرست مطالب

   عنوان مطالب                                                                                                                                  شماره صفحه

چکیده ...................................................................................................................................................................1

 

مقدمه.....................................................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات ...................................................................................................................................................4

 

 

1-1)    آب تولیدی همراه نفت ...................................................................................................................................................................................................5

 

1-2)    عوامل موثر بر حجم آب تولیدی....................................................................................................................................................................................7

1-3)    آلودگی های آب تولیدی..................................................................................................................................................................................................8

1-4)    خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب تولیدی..............................................................................................................................................................11

1-4-1) خواص شیمیایی............................................................................................................................................................................................................11

1-4-2) خواص فیزیکی...............................................................................................................................................................................................................13

1-5)    مدیریت آب تولیدی.........................................................................................................................................................................................................15

1-6)    اثرات زیست محیطی آب تولیدی................................................................................................................................................................................20

1-6-1) اثرات هیدروکربنهای موجود در آب تولیدی...........................................................................................................................................................20

1-6-2) اثرات نمک موجود در آب تولیدی.............................................................................................................................................................................22

1-6-3) اثرات فلزات سنگین موجود در آب تولیدی.............................................................................................................................................................23

1-6-4) اثرات مواد رادیواکتیو موجود در آب تولیدی...........................................................................................................................................................23

 

فصل دوم: مروری برمطالعات و تحقیقات انجام شده توسط محققان.................................................................24

 

2-1) مطالعات مختلف برروی آب تولیدی همراه نفت و روشهای تصفیه آن ................................................................................................................25

 

 

فصل سوم: اهداف، روشها و تجهیزات جداسازی و تصفیه آب تولیدی.............................................................26

 

3-1) اهداف تصفیه آب تولیدی.................................................................................................................................................................................................27

3-2) روشهای مختلف تصفیه آب تولیدی در صنعت نفت..................................................................................................................................................31

3-2-1) تصفیه فیزیکی...............................................................................................................................................................................................................31

3-2-2) تصفیه شیمیایی............................................................................................................................................................................................................32

3-2-3) تصفیه بیولوژیکی.........................................................................................................................................................................................................34

3-2-4) تصفیه غشایی...............................................................................................................................................................................................................36

3-2-5) سیستم های ترکیبی غشایی.....................................................................................................................................................................................37

3-3) تجهیزات جداسازی و تصفیه آب تولیدی ..................................................................................................................................................................38

3-3-1)settling tank ها وskimmer vesselها....................................................................................................................................................41

3-3-2) جداسازهاي API.......................................................................................................................................................................................................41

3-3-3)Plate Coalescer ها............................................................................................................................................................................................42

3-3-3-1) جداسازهای PPI...................................................................................................................................................................................................42

3-3-3- جداسازهایCPI .....................................................................................................................................................................................................43

3-3-3-3) تجهيزات جريان عرضي........................................................................................................................................................................................45

3-3-4) Skimmer, Coalescers..................................................................................................................................................................................47

3-3-5)فيلترهاي Precipitators, Coalescing........................................................................................................................................................47

3-3-6)(SP Packs) Free-Flow Turbulent Coalescers ...........................................................................................................................48

3-3-7) واحدهاي شناورسازي................................................................................................................................................................................................48

3-3-7-1) واحدهاي شناورسازي Dissolved Gas......................................................................................................................................................49

3-3-7-2) واحدهاي شناورسازي Dispersed Gas........................................................................................................................................................49

3-3-7-3) واحدهایISF..........................................................................................................................................................................................................52

3-3-7-4) سيستم‌هاي شناورسازي GLR Microbubble ياMBF ...................................................................................................................53

3-3- 8) هيدروسيكلون‌ها........................................................................................................................................................................................................54

3-3- 9) سيستم‌هاي سانتريفوژ..............................................................................................................................................................................................56

3-3- 10) روش Extraction...............................................................................................................................................................................................56

3-3-10-1) فرآيند CTour..................................................................................................................................................................................................57

3-3-10-2) Epcon CFU...............................................................................................................................................................................................59

3-3-10-3) فرآيند MPPE.................................................................................................................................................................................................59

3-3- 11) روش‌هاي بيولوژيكي.............................................................................................................................................................................................60

3-3-11-1) سیستم HUMASORB-CSBTM.........................................................................................................................................................60

3-3-11-2) FBR...................................................................................................................................................................................................................62

3-3-11-3) تصفيه بيهوازي در راكتور UASB...............................................................................................................................................................63

3-3- 12) روش جذب سطحي...............................................................................................................................................................................................65

3-3-12-1) جذب سطحي روي ET # 1...........................................................................................................................................................................65

3-3-12-2) فرآيند Polishing............................................................................................................................................................................................66

3-3-12-3) روش‌ پيشنهادي TORR................................................................................................................................................................................67

3-3-12-4) تكنولوژي استفاده از نوع خاصي سراميك......................................................................................................................................................68

3-3-12-5) جذب سطحي روي كربن فعال.........................................................................................................................................................................69

3-3- 13) استفاده از مواد شيميايي.......................................................................................................................................................................................70

3-3-13-1) مواد شيميايي اكسيد كننده..............................................................................................................................................................................70

3-3-13-1) مواد شيميايي زلال كننده.................................................................................................................................................................................71

3-3-14) Disposal Piles...................................................................................................................................................................................................73

3-3- 15) Skim pile.............................................................................................................................................................................................................73

 

 

 

فصل چهارم: انتخاب مناسب ترین سیستم تصفیه آب تولیدی در سکوهای نفتی ........................................74

4-1) معرفی تکنولوژی Epcon CFU..................................................................................................................................................................................76

4-2) کاربردهای Epcon CFU.............................................................................................................................................................................................83

4-3) مقایسه عملکرد CFUدر حالت آزمایش و اجرا..........................................................................................................................................................84

4-4) پاکسازی نفت در آب تولیدی..........................................................................................................................................................................................86

4-5)پاکسازی ترکیبات آروماتیک...........................................................................................................................................................................................89

4-6) پاکسازی دیگر هیدرو کربنهای آروماتیک.....................................................................................................................................................................94

4-7) حساسیتCFU به نوسانات جریان..............................................................................................................................................................................103

4-8) حساسیتCFU به نوسان در غلظت گاز....................................................................................................................................................................103

4-9) حساسیت CFUبه نوسان لجن نفتی.........................................................................................................................................................................105

4-10) مقایسه عملکرد CFU و ترکیب هیدروسیکلون و گاززدا....................................................................................................................................106

4-11) مقایسه عملکرد CFUو سانتریفیوژ.........................................................................................................................................................................108

4-12)سازندگان تکنولوژی های تخلیه صفر......................................................................................................................................................................109

4-13) مقایسه بین CFU و MPPE در جداسازی اجزاء آروماتیک...........................................................................................................................110

4-14) مقایسه کلی عملکرد MPPE, C TourCrudesorb, وCFU................................................................................................................113

4-15) مطالعات موردی در مناطق مختلف در استفاده از CFU..................................................................................................................................114

 

 

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات .....................................................................................................................124

 

5-1) نتايج تحقيق....................................................................................................................................................................................................................125

 

5-2) ارائه پیشنهادات..............................................................................................................................................................................................................125

 

 

 

 

منابع و ماخذ .....................................................................................................................................................................................127

 

فهرست منابع فارسی........................................................................................................................................................................127

 

فهرست منابع لاتین..........................................................................................................................................................................129

 

چکیده انگلیسی................................................................................................................................................................................131

 

صفحه عنوان انگلیسی.....................................................................................................................................................................132

 

اصالت نامه (مختص پایان­نامه).........................................................................................................................................................133

 

 

 

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه