جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي رابطه مصرف رسانه اي جوانان و ميزان سرمايه اجتماعي آنان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد" M.A " گرایش : علوم ارتباطات اجتماعي

بررسي رابطه مصرف رسانه اي جوانان و ميزان سرمايه اجتماعي آنان ( مطالعه موردي مناطق شمال و جنوب تهران )‌

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده بررسي رابطه مصرف رسانه اي جوانان و ميزان سرمايه اجتماعي آنان

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه مصرف رسانه اي ( تلوزيون ، ماهواره ، اينترنت ) با ميزان سرمايه اجتماعي جوانان صورت پذيرفته است . مصرف رسانه اي به مجموعه اي از علايق ، نيازها و الگوهاي مخاطبان براي استفاده از رسانه هاي ارتباطي گفته مي شود و در خصوص سرمايه اجتماعي ، بانك جهاني اين سرمايه را پديده اي مي داند كه حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي ، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است. ( world bank ,1999)چهارچوب نظری تحقیق متمركز بر نظریات پاتنام و بوردیو در این خصوص می باشد و به منظور بررسی عملیاتی فرضیه ها از روش تحقیق " پیمایشی " استفاده شده است . جامعه آماری دربرگیرنده افراد 20-29 ساله ساكن مناطق شمالي( شميرانات ) و جنوبي ( شهرري ) تهران مي باشد . حجم نمونه از طریق نمونه گیری کوکران تعداد 380 نفر برآورد شده است و همچنين نمونه آماري از طريق نمونه گیری   خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديده اند . نتايج اين بررسي حاكي از اين مسئله است كه استفاده بيشتر از يك رسانه خاص مي تواند در ميزان سرمايه اجتماعي افراد موثر باشد . به عبارت بهتر تأثیر تلوزیون به عنوان رسانه ملی و همچنين اينترنت در افزايش ميزان سرمايه اجتماعی جوانان مثبت و معنی دار مي باشد در حالیکه استفاده بیشتر از شبکه های ماهواه ای بر سرمایه اجتماعی تأثیری معکوس ( منفی ) داشته است . جوانانيكه مدت زمان بيشتري را صرف تماشاي برنامه هاي شبكه هاي                 ماهواره اي مي كنند از اعتماد ، مشاركت و همبستگي اجتماعي پايين تري در سطح جامعه برخوردار بوده اند . از مهم ترین نتایج تحلیلی این پژوهش این نکته است که محتواي برنامه هاي رسانه های گوناگون به خوبي مي توانند در نگرش ها و تعاملات اجتماعي افراد تأثيرگذار بوده و به طور غیر مستقیم در ميزان سرمايه اجتماعي مخاطبان موثر واقع شود .

واژگان کلیدی : مصرف رسانه ای ، سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، مشارکت و همبستگی اجتماعی

فهرست مطالب

فصل اول:   كليات تحقيق.. 1

1-1-مقدمه  2

1-2- بيان مسئله. 2

1-3- اهميت و ضرورت موضوع. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 9

1-4-1-اهداف کلی.. 9

1-4-2-اهداف فرعی.. 9

1-5-  سؤالات تحقیق.. 10

1-5-2-سوالات فرعي تحقيق.. 10

1-6-  فرضيه‏هاي تحقیق.. 10

1-6-1-فرضيه اصلي.. 10

1-6-2- فرضيه هاي فرعي 10

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات ( مفهومی – عملیاتی )11

1-7-1- مصرف رسانه ای.. 11

1-7-2-سرمایه اجتماعی.. 11

 

فصل دوم:   مروريبرادبيات،چهارچوبنظريوپيشينهتحقيق.. 15

2-1-مقدمه  16

2-2- مفهوم سرمایه اجتماعی.. 16

2-2-1-زمينه تاريخي سرمايه اجتماعي.. 17

2-2-2 -تفاوت و شباهت سرمايه اجتماعي با ديگر اشكال سرمايه. 19

2-2-3- تعاريف سرمايه اجتماعي.. 21

2-2-4- ابعاد سرمايه اجتماعي.. 24

2-2-5- انواع سرمایه اجتماعی.. 26

2-2-6- سطوح سرمایه اجتماعی.. 28

2-2-7- منابع سرمايه اجتماعي.. 30

2-2-8-شاخص هاي سرمايه اجتماعي.. 32

2-3-بخش دوم چهارچوب نظري تحقيق.. 41

2-3-1-رابرت پاتنام (Robert David Putnam: 1941 )42

2-3-2-پير بوردیو (Pierre Bourdieu: 1930-2002 )44

2-3-3 -نظريات رسانه ها48

2-3-3-1- نظريه استفاده و خشنودي 48

2-3-3-2-نظريه كاشت ( cultivationtheory )53

2-3-3-3- نظریه برجسته سازی ( Agenda-settingtheory )55

2-4- پیشینه تحقیق.. 58

2-4-1- تحقيقات داخلي.. 58

2-4-2-تحقيقات خارج از ايران. 62

 

فصل سوم :  روش شناسي تحقيق . 68

3-1-مقدمه  69

3-2-روش پژوهش... 69

3-3-جامعه و نمونه آماري ، روش نمونه گيري.. 70

3-4-روش تعيين حجم نمونه. 71

3-5-روش جمع آوری اطلاعات.. 72

3-6-روایی و پایایی.. 74

فصل چهارم :  تجزيه و تحليل داده ها. 75

4-1 - مقدمه. 77

4-2- آمار توصیفی.. 77

4-2-1- آمار توصيفي متغير " سن ". 77

4-2-2- آمار توصيفي متغير " جنسيت ". 78

4-2-3-آمار توصيفي متغير " منطقه مسكوني ". 79

4-2-4- آمار توصيفي متغير " وضعيت تأهل ". 80

4-2-5- آمار توصيفي متغير " وضعیت تحصیلات ". 81

4-2-6-آمار توصيفي متغير " وضعیت اشتغال ". 82

4-2-7- آمار توصيفي متغير "وضعیت درآمدی ". 83

4-3-آمار استنباطی.. 84

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات . 99

5-1-مقدمه  100

5-2- خلاصه يافته هاي تحقيق.. 100

5-3- محدويت هاي تحقيق.. 106

5-4-پيشنهادات تحقيق..106

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه