جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارزیابی تجربه كاربري در طراحي وب سايت با استفاده از روش ANP

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

ارزیابی تجربه كاربري در طراحي وب سايت با استفاده از روش ANP  مطالعه موردي: 5 نمونه وب سايت تجارت الكترونيك

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده ارزیابی تجربه كاربري در طراحي وب سايت با استفاده از روش ANP

پژوهش حاضر مبتنی بر بررسی تجربه کاربری وب‌گاه ها است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای معیارهای تجربه کاربری شامل؛ طراحی مناسب، درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی، جستجوی آسان و نتایج مؤثر ، پیش گیری و تصحیح خطا و کارآمدی استفاده، انتخاب و مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی موردی است که با بکارگیری روش گروه اسمی؛ داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش ، وب‌گاه های تجارت الکترونیک می باشد و از روش نمونه گیری گزینشی استفاده گردید و تعداد پنج وب‌گاه که هم در وب‌گاه الکسا رتبه بالایی داشتند و هم دارای نماد اعتماد الکترونیکی بودند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل فرایند شبکه انجام شد و نتایج پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی تجربه کاربری وب‌گاه های تجارت الکترونیک بدست می دهد و نشان می دهد که وب‌گاه فروشگاه دیجی کالا در بین وب‌گاه های مورد تحقیق تجربه کاربری بهتری دارد.

این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه‌ی اطلاعات مفید در حوزه‌ی طراحی وب‌گاه‌های تجارت الکترونیک دارای تجربه کاربری زیاد، برای محققان و مدیران وب‌گاه‌ها ارزشمند باشد. همچنین پیشنهادهایی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر تجربه کاربری وب‌گاه‌های مورد تحقیق ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی: تجربه کاربری، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل فرایند شبکه (ANP)


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده.................................................................................................................................. 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه........................................................................................................................... 3

1-2-بیان مسئله.................................................................................................................... 3

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.................................................................................. 4

1-4-اهداف تحقیق............................................................................................................... 5

1-5-روش تحقیق................................................................................................................ 5

1-6-قلمرو پژوهش.............................................................................................................. 5

1-6-1- قلمرو مکانی.................................................................................................... 5

1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق.......................................................................................... 6

1-6-3- قلمرو موضوعی............................................................................................... 6

1-7- جامعه و نمونه آماری................................................................................................... 6

1-8- سؤالات تحقیق............................................................................................................ 6

1-9- چارچوب اجرای تحقیق............................................................................................... 7

1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق....................................................... 7

فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه........................................................................................................................ 14

2-2- تعامل انسان و رایانه................................................................................................... 14

2-3- تجربه کاربری............................................................................................................ 15

2-3-1- ارتباط بین تجربه کاربری و کاربردپذیری.......................................................... 15

2-4- طراحی تعامل........................................................................................................... 16

2-4-1 فرایند طراحی تعامل.......................................................................................... 17

2-5- واسط کاربر............................................................................................................... 18

2-6- کاربردپذیری.............................................................................................................. 18

2-7- مسائل مطرح در بحث تجربه کاربری........................................................................... 20

2-8- ارزیابی شاخص های تجربه کاربری............................................................................ 21

2-9- ارزیابی وب............................................................................................................... 23

2-10- مدل های تصمیم گیری چند معیاره MCDM.............................................................. 24

2-10-1- مدل های چند شاخصه.................................................................................. 25

2-10-2- تحلیل فرایند شبکه........................................................................................ 25

2-11- روش گروه اسمی..................................................................................................... 26

2-12- پیشینه تحقیق............................................................................................................ 27

2-13- مروری بر تجارت الکترونیک.................................................................................... 36

2-14- شاخص های ارزیابی وب سایت............................................................................... 40

2-15- معرفی نماد اعتماد الکتونیکی.................................................................................... 41

2-16- معرفی وب سایت الکسا........................................................................................... 42

2-17- معرفی وب گاه‌های مورد مطالعه................................................................................ 44

2-17-1- فروش آنلاین محصولات دیجیتال دیجی کالا................................................. 44

2-17-2- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی تهران کالا....................................................... 46

2-17-3- مرکز تخصصی فروش کتاب فردا................................................................... 47

2-17-4- فروشگاه موبایل و کامپیوتر آل دیجیتال........................................................... 48

2-17-5- فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی ناربلا.............................................................. 50

فصل سوم- روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه........................................................................................................................ 55

3-2- متغیر تحقیق............................................................................................................... 55

3-2-1- طراحی مناسب................................................................................................ 55

3-2-2- درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی............................................................ 57

3-2-3- جستجوی آسان و نتایج مؤثر............................................................................ 58

3-2-4- پیش گیری و تصحیح خطا............................................................................... 59

3-2-5- کارآمدی استفاده............................................................................................. 59

3-3- شیوه جمع آوری اطلاعات.......................................................................................... 59

3-4- شیوه‌ی اجرا............................................................................................................... 60

3-5- فرایند تحلیل شبکه ای................................................................................................ 60

3-5-1- مراحل اجرای ANP........................................................................................ 61

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- مقدمه........................................................................................................................ 64

4-2- مراحل اجرای ANP................................................................................................... 64

4-2-1- ایجاد مدل و تدوین مسأله................................................................................ 64

4-2-2- مقایسات زوجی معیارهای اصلی با فرض عدم وجود وابستگی........................... 67

4-2-3- انجام مقایسات زوجی برای وابستگی درونی و بازخوردی................................. 68

4-2-4- محاسبه وزن های معیار های اصلی................................................................... 72

4-2-5- مقایسه های زوجی زیر معیارها نسبت به یکدیگر............................................... 72

4-2-6- محاسبه وزن های متقابل زیر معیارها................................................................. 74

4-2-7- مقایسه های زوجی گزینه ها نسبت به زیر معیارها............................................. 76

4-2-8- محاسبه وزن های نهایی................................................................................... 84

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه........................................................................................................................ 87

5-2- نتایج و یافته های پژوهش........................................................................................... 87

5-3- پیشنهادها و راهکارها جهت بهبود وب‌گاه های مورد مطالعه......................................... 89

5-3-1- بررسی معیار طراحی........................................................................................ 89

5-3-2- بررسی معیار درستی محتوا و نمایش اطلاعات کمکی........................................ 89

5-3-3- بررسی معیار جستجوی آسان و نتایج مؤثر........................................................ 90

5-3-4- بررسی معیار پیشگیری و تصحیح خطا.............................................................. 90

5-3-5- بررسی معیار کارآمدی استفاده......................................................................... 90

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آینده........................................................................................ 91

منابع

فهرست منابع فارسی............................................................................................................ 92

فهرست منابع غیر فارسی...................................................................................................... 94

 

چکیده انگلیسی................................................................................................................... 97

تجربه کاربری، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل فرایند شبکه (ANP)


نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه