جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مطالعه موردی به کارگیری شاخص فقر آبی در مقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره و جراحی

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. Sc.) رشته: مهندسي عمران گرايش: آب

جدید

14,900 تومان

توضیحات

خلاصه مطالعه موردی به کارگیری شاخص فقر آبی در مقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره و جراحی

ترکیبی از اندازه گیری در دسترس بودن آب و ظرفیت اجتماعی واقتصادی برای دسترسی به آن بینش جدیدی در زمینه از مدیریت منابع آب و کاهش فقر داده است. این روش به تعریف از شاخص فقر آب (WPI) توسط سالیوان منجر شد متدولوژی اولیه به وسیله سالیوان و لارنس برای محاسبه WPI مبتنی بر وزن مساوی متوسط برای 5 مولفه منابع دسترسی ظرفیت مصرف و محیط زیست بود.

در این تحقیق نیز متاثر از چهارچوبWPI سالیوان و همکارانش شاخص فقر آبی به عنوان یک ابزار جامع برای ارزیابی تنش آب در حوضه رودخانه جراحی و زهره واقع در دامنه های جنوبی زاگرس میانی ایران مورد بررسی قرار گرفت وعدد37.42 به عنوان میانگین شاخص فقر آبی در حوضه مورد مطالعه بدست آمد. همچنین مناطق اردکان-چشمه سفیدو امام زاده جعفربه ترتیب با مقادیر WPI 59.88 و28.90به عنوان بهترین وبدترین مناطق از نظر شاخص فقر آبی شاخته شدند که نهایتاً ارقام بدست آمده بیانگر آن هستند که طرحهای مدیریتی برای بهبود وضعیت کلی فقر آب در حوضه مورد مطالعه ضروری به نظر می‌رسد.

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کليات طرح.. 1

1-1- بیان مساله. 2

1-2-اهداف تحقیق.. 3

1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش آن.. 4

1-4- سوالات و فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5- قلمرو تحقیق.. 6

فصل دوم. 10

مطالعات نظری.. 10

مقدمه. 11

2-1- پیشینه انواع شاخص‌های آب... 12

2-2 پیشینه شاخص فقر آبی.. 14

2-3- مروری بر تعیین شاخص.... 18

2-4- شاخص فقر آبی.. 28

فصل سوم. 30

روش شناسایی تحقیق.. 30

3-1 محاسبه شاخصفقر آبی در حوضه آبریز زهره وجراحی.. 31

3-2- روش محاسبه. 32

تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق.. 37

4-1-مقدمه. 38

4-2- منابع:38

4-3- مولفه دسترسی:44

4-3- 1- دسترسی به آب بهداشتی.. 45

4-4- ظرفیت:49

4-4-2 سرانه زمین‌های کشاورزی.. 50

شکل 4-4-3 مولفه ظرفیت... 51

4-5- مولفه مصرف:52

فصل پنجم.. 59

نتيجه گيري وپیشنهادات... 59

5-1- نتايج.. 60

5-2- محدودیت ها61

5-3- پیشنهاد ها61

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه