جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

نقد تطبیقی میزان دخل و تصرف خاقانی از اعلام حماسی شاهنامه فردوسی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد  زبان وادبيات فارسی گرایش ادبیات فارسی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده نقد تطبیقی میزان دخل و تصرف خاقانی از اعلام حماسی شاهنامۀ فردوسی

پژوهشی که پیش رو دارید، به بررسی نحوۀ کاربرد اعلام حماسی شاهنامۀ فردوسی در دیوان خاقانی، در بوته ی نقد تطبیقی می پردازد.

با نگاهی گذرا به دیوان خاقانی در می یابیم که این شاعر بزرگ، طیف وسیعی از اعلام و واژگان حماسی مشهور شاهنامه مانند : رستم، اسفندیار، سیاوش، بهرام گور، زال و بسیاری دیگر از شخصیّت های حماسی را در خلال اشعار خود به کار برده است. کاربرد این نام ها و واژه ها در شاهنامه به دلیل روایت مستقیم سرگذشت زندگی آنان، امری کاملاً طبیعی است. اما وجود بسامد بالایی از اعلام یاد شده در دیوان خاقانی، انگیزه ای شد تا چرایی این موضوع را تحت عنوان " نقد تطبیقی میزان دخل و تصرف خاقانی از اعلام حماسی شاهنامۀ فردوسی" به عنوان پایان نامه برگزیده و نوع نگاه خاقانی و فردوسی به این اعلام و وجوه افتراق و اشتراک دیدگاه های هر دو شاعر را بررسی نمایم.

دراین فرایند، تمامی اعلام حماسی شاهنامۀ فردوسی و دیوان خاقانی بررسی شده، اما 23 واژه و نام پرکاربرد، مشهور و مشترک بین دو اثر انتخاب، و ذیل16عنوان جداگانه، مورد نقد وتطبیق قرار گرفته اند.

 

واژگان کلیدی : اعلام حماسی ، نقد تطبیقی ، خاقانی ، فردوسی

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه مقدمه...............................................................................................................................................................1        

فصل اول : کلیات وتعاریف...........................................................................................................................9

فصل دوم : نقد تحلیلی (گذری کوتاه بر نگاه خاقانی به واژگان حماسی)......................................15

فصل سوم : نقد تطبیقی (میزان دخل و تصرف خاقانی از اعلام حماسی شاهنامه..................27

اردشیر...........................................................................................................................................................27

اسفندیار(روئین تن ، روئین دژ ، هفت خوان) ...................................................................................30

افراسیاب........................................................................................................................................................36

اهریمن ، ابلیس ، دیو سپید.....................................................................................................................41

بهرام گور، لنبک ، بهرام چوبین...............................................................................................................47

بیژن و منیژه................................................................................................................................................54

جمشید.........................................................................................................................................................57

رخش.............................................................................................................................................................68

رستم (تهمتن ، هفت خوان)....................................................................................................................76

زال.................................................................................................................................................................88

سهراب...........................................................................................................................................................97

سیاوش.......................................................................................................................................................100

سیمرغ........................................................................................................................................................104

ضحاک........................................................................................................................................................112

فریدون.......................................................................................................................................................118

کاوه.............................................................................................................................................................123

بسامد اعلام...............................................................................................................................................127

نتیجه گیری و پیشنهاد..........................................................................................................................129

منابع...........................................................................................................................................................131

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه