جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارائه یک رویکرد مبتنی بر عامل برای شکل گیری عقیده عمومی بر اساس فردگرایی و فاصله قدرت

پایان­ نامه کارشنارسی ارشد مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

     عقیده، حالت درونی است که در داخل ذهن فرد شکل می­گیرد و عقیده عمومی به دنبال رخداد یک واقعه در جامعه شکل می­گیرد که بر اثر آن بخش بزرگی از افراد جامعه را با خود همراه می­کند. که به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.یکی از این عوامل فرهنگ جامعه است که در زمینه فرهنگ نظریه­های متفاوتی وجود دارد، یکی از کامل­ترین آنها نظریه فرهنگی هافستد است که دارای شش بعد: فاصله قدرت، اجتناب از عدم قطعیت، فردگرایی در مقابل جمع­گرایی،مردسالاری در مقابل زن سالاری،جهت­گیری بلند مدت در مقابل کوتاه مدتوافراط در مقابل خویشتن­داری می­باشد که این ابعاد برای هر کشور دارای کمیت­های عددی مخصوص به آن هستند، ما از دو فاکتور آن یعنی فاصله قدرت و فردگرایی برای کشور ایران استفاده نمودیم که طبق این نظریه ایران کشوری با فاصله قدرت کم و فردگرایی پایین است که این موارد را برای یک جامعه مجازی از طریق عامل در نرم افزار Netlogo مدلسازی کردیم. به طوری که هنگام رخداد یک واقعه و شکل­گیری عقیده عوامل می­توانند با هم ارتباط برقرار و بر هم تأثیر می­گذارند، این تأثیرگذاری براساس دو فاکتور فوق و توسط رهبران عقیده و گروه­ فشار موجود در جامعه انجام می­گیرد و به مرور با اجرای مدل و گسترش ارتباطات نمایان می­شود. در پایان اجرای مدل با توجه به ارتباط و قدرت تأثیر و نفوذ رهبران عقیده و گروه فشار و همراه کردن گروهی از افراد جامعه چندین دسته از عقیده ممکن است شکل ­بگیرد همانطور که در یک جامعه واقعی این امر دیده می­شود ولی باتوجه به تعریف عقیده عمومی، عقیده اکثریت به­عنوان عقیده عمومی لحاظ می­شود. همچنین در پایان پژوهش نتیجه­گیری، نقاط قوت، نقاط ضعف و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده در زمینه شکل­گیری و پویایی عقیده را عنوان کرده­ایم.

 

 

 

 

کلید واژه ها: عقیده، عقیده عمومی، فرهنگ، فردگرایی، فاصله قدرت، ارتباط،مدلسازی مبتنی بر عامل

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه2

1-2 بیان مسأله2

1-3 اهداف تحقیق5

1-4 اهمیت تحقیق5

1-5 کاربرد نتایج تحقیق5

1-6 سؤالات تحقیق6

1-7 روش تحقیق6

1-8 ساختار پایان نامه6

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه8

2-2 تعریف عقیده8

2-2-1 عقیده عمومی8

2-2-2 ریشه­های عقیده عمومی9

2-2-3 فرآیند شکل گیری عقیده عمومی11

2-2-4 عوامل مؤثر بر شکل­گیری عقیده عمومی13

2-2-5 عقیده گسسته22

2-2-6عقیده پیوسته23

2-2-7 پویایی عقیده 23

2-3 تعریف عامل23

2-4 مدلسازی مبتنی بر عامل26

2-5 ابزارهای شبیه سازی مبتنی برعامل27

2-6 شبیه سازی مبتنی بر عامل در علوم اجتماعی28

2-7 مدل فرهنگی هافستد31

2-8 جمع بندی38

فصل سوم: پیشینه تحقیق

3-1 مقدمه40

3-2 مدل Ising40

3-3 مدل Voter41

3-4 مدل Majority Rule44

3-5 مدل Sznajd47

3-6 مدل Q-Voter49

3-7 مدلDW50

3-8 مدل HK53

3-9 مدل CODA54

3-10 مدل Axelord56

3-11 مدل­های دیگر57

3-12 جمع بندی61

فصل چهارم: مدل پیشنهادی و شبیه سازی آن

4-1 مقدمه63

4-2 رابطه فرهنگ و عقیده عمومی63

4-3 بعد فرهنگی فردگرایی در مقابل جمع­گرایی64

4-4 بعد فرهنگی فاصله قدرت65

4-5 اجزای تشکیل دهنده مدل66

4-6 نحوه عملکرد مدل پیشنهادی69

4-7 محاسباتی کردن مدل پیشنهادی71

4-8 پیاده سازی مدل74

4-9 شرح رابط کاربری مدل75

4-10 جمع بندی77

فصل پنجم: خروجی های مدل

5-1 مقدمه79

5-2 اجرای اول مدل پیشنهادی79

5-3 اجرای دوم مدل پیشنهادی83

5-4 نتیجه­گیری 85

5-5 نقاط قدرت و ضعف مدل پیشنهادی 85

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 86

فهرست منابع87

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه