جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی ارتباط سنخ شناسی قدرت و شخصیت مدیران با ساختار سازمانی در راستای کارائی اعضا هیئت علمی در دانشگاه ارومیه

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت آموزشي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

توجه به ساختار سازمان به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر برای همگامی و مقابله با تحولات به شمار می آید. از جمله عواملی که با شکل گیری و تجدید شکل گیری ساختار در ارتباط است, نوع قدرت مدیران می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر, که تحت عنوان "بررسی رابطه قدرت و تیپ شخصیتی مدیران با ساختار سازمان در راستای کارائی اعضای هیئت علمی در دانشگاه ارومیه" درسال تحصیلی 1391- 1392 انجام شده است به بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران(تخصص, مرجعیت, پاداش, قانونی و اجباری) و تیپ شخصیتی(برون گرایی و درون گرایی) آنان با ساختار سازمانی( پیچیدگی, رسمیت و تمرکز) پرداخته است. به همین منظور از پرسشنامه 20 سوالی "سوسمان و دیپ" برای سنخ شناسی قدرت مدیران استفاده شد و برای سنجش تیپ شخصیتی مدیران از پرسشنامه 24 سوالی "آیزنگ" و برای سنجش مولفه های ساختار سازمانی از پرسشنامه 24 سوالی "رابینز" استفاده گردید. در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی (84/.) برای پرسشنامه سنخ شناسی قدرت مدیران و (85/.) برای پرسشنامه تیپ شخصیتی مدیران و (88/.) برای پرسشنامه ساختار سازمانی بدست آمد. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد 724 نفر می باشد که یک نمونه شامل 185 نفر با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل مانوا صورت گرفت. یافته ها نشان داد که: 1- بین منابع قدرت و تیپ شخصیتی مدیران با ساختار سازمانی رابطه وجود دارد.2- بین قدرت قانونی, پاداشی, تخصص, ارجاعی و تیپ شخصیتی (برون گرا و درون گرا) با ساختار( پیچیدگی, رسمیت و تمرکز) سازمانی رابطه وجود دارد. 3- بین قدرت اجباری و تیپ شخصیتی درون گرا با ساختار( پیچیدگی, رسمیت وتمرکز) سازمانی رابطه وجود دارد.در نهایت پیشنهادات کابردی در راستای نتایج تحقیق ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی: قدرت,منابع قدرت, شخصیت, ساختار سازمان

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه