جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیه و عامه )

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.

در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.

کلید واژه ها: داوری، قضاوت تحکیمی، مصادیق داوری، ضمانت اجرای داوری

فهرست

عنوان                                                                                                                               صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................................ 1

الف) بیان مسئله............................................................................................................................................................. 3

ب) ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................................................. 4

ج) اهداف تحقیق........................................................................................................................................................... 5

چ) سوالات تحقیق......................................................................................................................................................... 5

هـ) فرضیه های تحقیق................................................................................................................................................ 6

د) روش تحقیق.............................................................................................................................................................. 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه................................................................................................................................. 7

ه) ساختار تحقیق........................................................................................................................................................... 8

فصل اول: کلیات................................................................................................................... 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری.................................................................................. 10

مبحث اول: مفهوم داوری............................................................................................................................................. 10

     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری............................................................................................................................ 10

     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری................................................................................................................... 12

         بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه...................................................................................... 12

         بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران...................................................................................................... 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق................................................................................................... 15

     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه............................................................................................................... 15

     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران............................................................................................... 18

مبحث سوم: مستندات داوری..................................................................................................................................... 20

     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه.......................................................................................... 20

     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران.................................................................................................... 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری.................................................................................................................... 28

     گفتار اول: محاسن داوری..................................................................................................................................... 28

     گفتار دوم: معایب داوری....................................................................................................................................... 30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق................................................ 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور................................................................................................................................ 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه............................................................................. 36

         بند اول: صفات مختص داوران..................................................................................................................... 38

         بند دوم: بلوغ.................................................................................................................................................... 39

         بند سوم: عقل.................................................................................................................................................. 41

         بند چهارم ایمان.............................................................................................................................................. 41

         بند پنجم: عدالت............................................................................................................................................ 46

         بند ششم: علم................................................................................................................................................. 51

         بند هفتم: اجتهاد............................................................................................................................................ 56

         بند هشتم: ذکورت.......................................................................................................................................... 58

         بند نهم: کتابت................................................................................................................................................ 62

         بند دهم: طهارت مولد................................................................................................................................... 62

         بند یازدهم: اعلم بودن در بلد....................................................................................................................... 62

         بند دوازدهم: بصر............................................................................................................................................ 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران............................................................................................. 63

         بند اول: شرایط داور....................................................................................................................................... 64

         بند دوم: ممنوعیت های داور....................................................................................................................... 64

مبحث دوم: شرایط داوری............................................................................................................................................ 65

     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه.................................................................................................................. 65

     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق.................................................................................................................... 70

         بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری........................................................................................................ 70

         بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور............................................................................................... 70

         بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی.......................... 71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری.......................................................... 72

مبحث اول: مرجع داوری.............................................................................................................................................. 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه.......................................................................................... 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران........................................................................................................... 74

         بند اول: واگذاری صریح طرفین.................................................................................................................. 74

         بند دوم: چگونگی تعیین داور...................................................................................................................... 75

         بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا................................................................................................. 75

         بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث.............................................................................................. 76

         بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه........................................................................................................... 78

         بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع....................................................................................................... 78

         بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور...................................................................................... 79

         بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه................................................................................... 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری................................................................................................................ 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری................................................................................................................................... 81

     گفتار دوم: صدور رای توسط داور....................................................................................................................... 82

         بند اول: اعتراض به رای داور........................................................................................................................ 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن................................................................................................................... 87

     گفتار اول: ابلاغ رای داور..................................................................................................................................... 87

         بند اول: آثار رای............................................................................................................................................. 87

          بند دوم: بررسی توان اثباتی......................................................................................................................... 88

         بند سوم: فراغ داور.......................................................................................................................................... 88

         بند چهارم: توان اجرایی................................................................................................................................ 89

     گفتار دوم: اجرای رای داور................................................................................................................................... 89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری......................................................................................... 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری................................................................................................................................ 92

     گفتار اول: بطلان داوری........................................................................................................................................ 92

     گفتار دوم: زوال داوری.......................................................................................................................................... 93

         بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری........................................................................................................... 93

         بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین........................................................................................................ 93

         بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور................................................... 94

         بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری............................................................. 94

         بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور................................................................................................ 94

         بند ششم: زوال دعوا....................................................................................................................................... 94

         بند هفتم: انتقال موضوع داوری................................................................................................................... 95

نتیجه گیری.................................................................................................................................................................... 96

منابع.................................................................................................................................................................................. 100

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه