جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران M.SC گرایش:سازه های هیدرولیکی

بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

بندر لنگه بدلیل موقعیت خاص جغرافیائی از گذشته های دور به عنوان یک ایستگاه ترانزیتی بار و مسافر فعالیت می نموده است. این فعالیت طی سالهای گذشته باعث ارتقای انتظارات از آن گردیده ، بطوریکه برنامه‌ی توسعه‌ی آن به اجرا درآمده است . آینده نگری در توسعه‌ی بندر، مدیریت آن را بر آن داشته تا پذیرش شناورهای بزرگتری را در طرح توسعه مد نظر داشته باشد، بطوریکه با اجرای اطاله موج شکن شرقی، مساحت حوضچه 28 هکتاری حاصله اجازه تردد شناورهای 7 تا 10 هزار تن را نیز در آینده نزدیک ممکن می سازد.در حال حاضر بهره برداری حجم زیاد شناورهای سنتی (لنج ها) از حوضچه و عدم وجود فضای کافی جهت لنگراندازی آنها منجر به توقف شناور‌ها در تمام سطح حوضچه گردیده است.در طرح توسعه بندر لنگه جانمایی خطوط پهلوگیری بنحوی است که در حوضچه 99 درصد مواقع دارای آرامش(ارتفاع امواج پای اسکله کمتر از 30 سانتی متر) می باشند. اما در 1 درصد مابقی مواقع امواجی مانند امواج سهیلی ( امواج 180 درجه) که درصد وقوع بسیار پایینی دارند، در تمام سطح بندر شرایط آرامش لازم جهت لنگراندازی لنج ها وجود ندارد و پهلوگیری شناورها را مختل می سازند. هدف این تحقیق ارایه راه حل به منظور ایجاد شرایط بهره برداری مناسب در تمامی مواقع سال است. جهت بررسی نفوذ امواج در داخل حوضچه و بررسی میزان ارامش آن از مدل BWاز بسته نرم افزاری Mike21استفاده شده است. با توجه به آیین نامه ژاپن که برای این بندر درصدمجاز ارتفاع امواج بیش از 3/0 متر را در خطوط پهلوگیری (پای اسکله ها) به 5/2 متر درصد معادل 9 روز در سال محدود می کند، با میزان نا آرامی حدود 1 درصد حوضچه، شرایط بهره برداری منظور در برابر امواج‌ سهیلی از جهت 180 درجه وعلی رغم درصد وقوع پائین این امواج، حدود 3 تا 4 بار طوفان در سال تامین شرایط آرامش در تمام سطح حوضچه که لنج با مشکل مواجهه است.در این تحقیق پس از مطالعه شرایط اقلیمی و آب و هوایی بندر لنگه،گزینه های مختلف جهت ایجاد آرامش در طول سال با شبیه سازی ارائه و با انجام بررسی های فنی و اجرایی گزینه مناسب پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی: موج شکن دور از ساحل، آرامش حوضچه،امواج سهیلی، شبیه سازی عددی (مدل سازی)

 

فهرست مطالب

چکیده1

  1. فصل اول-کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- بيان مسئله تحقيق.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقيق.. 4

1-5- روش تحقیق.. 4

1-6- فصول پایان نامه. 5

  1. فصل دوم-معرفی بندر لنگه. 6

2-1-مقدمه. 7

2-2- تاريخچه و سابقه بندرلنگه. 7

2-3-آب و هوا9

2-4-ارتفاعات.. 10

2-5- انواع بادها در هرمزگان. 11

2-6- طرح توسعه بندر لنگه. 11

  1. فصل سوم-مروری بر تحقیقات انجام شده13
  2. فصل چهارم-نحوه مدلسازی.. 18

4-1-روش تحقیق.. 19

4-2-معادلات حاکم در مدل نفوذ امواج. 20

4-3- روش مدل سازی در نرم افزار22

4-4-معیار آرامش حوضچه. 28

  1. فصل پنجم-نتایج مدلسازی.. 29

5-1-مقدمه. 30

5-2- گلموج مقابل بندر30

5-3- بررسي نفوذ امواج به درون حوضچه بندر لنگه پس از طرح توسعه. 31

5-3-1- پلان جانمايي.. 31

5-3-2- جهات مورد مطالعه. 31

5-3-3- طراحی مدل. 32

5-3-4- مشخصات داده‌‌هاي ورودي به مدل در جهات مختلف.. 34

5-3-5- نتایج شبیه‌سازی.. 34

5-3-5-1- تعیین درصد ایام ناآرام. 34

5-3-5-2-نتیجه گیری وضعیت نفوذ امواج بندر پس از طرح توسعه. 43

5-4- ارائه راه حل جهت تامین آرامش در تمام سطح حوضچه. 45

5-4-1-گزینه های جانمایی جهت مقابله با امواج سهیلی.. 45

5-4-1-1-گزینه اول. 45

5-4-1-2-گزینه دوم. 46

5-4-1-3-گزینه سوم. 48

5-4-2- نتایج نفوذ امواج گزینه های پیشنهادی.. 49

5-4-2-1-گزینه اول. 49

5-4-2-2-گزینه دوم. 50

5-4-2-3-گزینه سوم. 52

  1. فصل ششم-بحث و نتیجه گیری.. 55

6-1- نتیجه گیری.. 56

6-2- پیشنهادات.. 57

  1. منابع.58

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه