جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی امکان استفاده ازالکترودهای خمیر کربن اصلاح شده باذرات نمک های هگزا سیانو فرات به روش پتانسیومتری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی تجزیه

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

در این پایان نامه دو الکترود به روش پتانسیومتری تهیه شد و به مطالعه آنها پرداخته شد برای این منظور از سیستم دو الکترودی یعنی از دو الکترود شناساگر و مرجع جهت اندازه گیری استفاده شد. اساس این کار بررسی الکترودهای بهینه با استفاده از نمکهای معدنی هگزاسیانوفرات و خمیر کربن اصلاح شده است که با یونهای مس و نیکل کار شده است. با الکترود مس هگزاسیانوفرات یون سزیم اندازه گیری شده است و با الکترود نیکل هگزا-سیانوفرات یون پتاسیم اندازه گیری شد. محدوده خطی برای الکترود پتاسیم M 1-10×1-5-10×1، حد آشکار سازی 5-10×1همراه با شیب نرنستی 51 میلی ولت و برای الکترود سزیم محدوده خطی M 1-10×1-4-10× 1 ، حد آشکار سازی 4-10×1 با شیب نرنستی 3/58 میلی ولت است. هر دو کار پتانسیل نسبتا پایداری در pH های 1 تا 11 دارند. ضرایب گزینش پذیری با استفاده از روش FIM بررسی شد و گزینش پذیری بالایی در چند نوع کاتیون مختلف نشان داد. زمان پاسخدهی برای الکترود یون گزین پتاسیم بر مبنای یونوفر نیکل هگزا سیانوفرات 5 ثانیه است و برای الکترودیون گزین سزیم بر مبنای یونوفر مس هگزاسیانوفرات 120 ثانیه است. هر دو نوع الکترود در نمونه های حقیقی مورد استفاده قرار داده شده است برای الکترود یون گزین پتاسیم با یونوفر نیکل هگزاسیانوفرات از نمونه های آب پرتقال و شیر استفاده شد برای کاربرد الکترودیون گزین سزیم بر مبنای یونوفر مس هگزاسیانوفرات در نمونه ای حقیقی از نمونه ی مجهول با استفاده از روش بازیابی استفاده شد و در هر دو نوع الکترود اصلاح شده جوابهایی با درصد خطای زیر 10% بدست آمد.  

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه